bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 619 | Lần tải 118
  • Download images WPF - Microsoft Việt Nam
  • Download images WPF - Microsoft Việt Nam
  • Download images WPF - Microsoft Việt Nam
  • Download images WPF - Microsoft Việt Nam
  • Download images WPF - Microsoft Việt Nam

Bài
mở
đầu
TỔNG
QUAN
VỀ
WINDOWS
REPRESENTATION
FOUNDATION
Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Presentation Foundation (WPF). Phần đầu
nói về những thách thức trong việc xây dựng giao diện người dùng hiện đại, từ đó dẫn đến sự ra đời của
công nghệ WPF, công nghệ xây dựng giao diện mới của Microsoft. Sau đó sẽ giới thiệu những khái
niệm, mục tiêu căn bản và các thành phần quan trọng của WPF. Phần cuối sẽ giới thiệu các công cụ cần
thiết để phát triển ứng dụng WPF và giúp học viên làm quen với WPF bằng việc hướng dẫn phát triển
một ứng dụng đơn giản cụ thể.
Giao diện người dùng hiện đại và những thách thức
Trong các ứng dụng hiện đại, giao diện người dùng trực quan chiếm vị trí hết sức quan trọng.
Việc trình diễn đúng thông tin, theo đúng cách và vào đúng thời điểm có thể đem lại những giá trị kinh tế
xã hội đáng kể. Với những ứng dụng thương mại, chẳng hạn một ứng dụng bán hàng trực tuyến, việc
cung cấp một giao diện người dùng mạnh có thể tạo nên sự khác biệt giữa một công ty với các đối thủ
cạnh tranh, góp phần làm tăng tăng doanh số và giá trị thương hiệu của hãng này so với hãng khác. Để có
được một giao diện người dùng như vậy, việc tích hợp đồ họa, media, văn bản và các thành phần trực
quan khác như một thể thống nhất đóng đóng vai trò mấu chốt.
Hãy xem xét một ứng dụng cụ thể trong quản lý và theo dõi bệnh nhân của một bệnh viện nào
đó. Với sự phát triển của công nghệ đa phương tiện hiện nay, yêu cầu về giao diện người dùng cho hệ
thống mới này sẽ bao gồm:
-
Hiển thị hình ảnh và text về bệnh nhân.
-
Hiển thị và cập nhật hình ảnh 2 chiều cho biết trạng thái của bệnh nhân như nhịp tim, huyết
áp.
-
Cung cấp hình ảnh chồng lớp 3 chiều về thông tin của người bệnh.
-
Trình diễn những đoạn video siêu âm và những chẩn đoán khác, trong đó, cho phép bác sỹ
hay y tá thêm vào các ghi chú.
-
Cho phép nhân viên bệnh viện đọc và ghi chú trên những tài liệu mô tả về bệnh nhân và tình
trạng của người đó.
-
Có khả năng hoạt động như một ứng dụng Windows, trong đó, các nhân viên bệnh viện đều
được sử dụng đầy đủ các tính năng, đồng thời có thể chạy trên trình duyệt Web có giới hạn về an
ninh, cho phép các bác sỹ truy nhập có hạn chế từ xa qua mạng Internet.
Với công nghệ từ trước năm 2006, một giao diện như vậy trên Windows đã có thể xây dựng được, tuy
nhiên, sẽ gặp không ít khó khăn bởi một số nguyên nhân chính sau:
-
Có rất nhiều công nghệ khác nhau được sử dụng để làm việc với hình ảnh âm thanh và video.
Tìm được những lập trình viên có khả năng sử dụng tốt nhiều công nghệ như vậy không dễ và
chi phí cao cho cả quá trình phát triển cũng như bảo trì ứng dụng.
-
Thiết kế một giao diện biểu diễn có hiệu quả tất cả những tính năng như vậy cũng là một
thách thức. Nó đòi hỏi phải có những người thiết kế giao diện chuyên nghiệp, bởi lập trình viên
phần mềm đơn thuần sẽ không có đủ các kỹ năng cần thiết. Điều này lại dẫn tới những khó khăn
phát sinh khi người thiết kế và người lập trình làm việc chung.
-
Việc cung cấp một giao diện đầy đủ tính năng, hoạt động được như một ứng dụng Windows
iêng biệt trên máy desktop, đồng thời có thể được truy nhập thông qua trình duyệt có thể đòi hỏi
phải xây dựng hai phiên bản độc lập sử dụng hai công nghệ khác nhau. Ứng dụng Windows trên
desktop sử dụng Windows Forms và các công nghệ thuần Windows khác, trong khi ứng dụng
trên trình duyệt lại sử dụng HTML và JavaScript. Do đó, cần phải có hai nhóm phát triển với hai
phần kỹ năng khác nhau.
WPF ra đời chính là để xây dựng một nền tảng chung giải quyết những thách thức đã
nêu trên.
WPF là gì?
WPF, viết tắt của Windows Presentation Foundation, là hệ thống API mới hỗ trợ việc xây dựng
giao diện đồ hoạ trên nền Windows. Được xem như thế hệ kế tiếp của WinForms, WPF tăng cường khả
năng lập trình giao diện của lập trình viên bằng cách cung cấp các API cho phép tận dụng những lợi thế
về đa phương tiện hiện đại. Là một bộ phận của .NET Framework 3.0, WPF sẵn có trong Windows Vista
và Windows Server 2008. Đồng thời, WPF cũng có thể hoạt động trên nền Windows XP Service Pack 2
hoặc mới hơn, và cả Windows Server 2003.
WPF được xây dựng nhằm vào ba mục tiêu cơ bản: 1) Cung cấp một nền tảng thống nhất để xây
dựng giao diện người dùng; 2)
Cho phép người lập trình và người thiết kế giao diện làm việc cùng nhau
một cách dễ dàng; 3) Cung cấp một công nghệ chung để xây dựng giao diện người dùng trên cả Windows
và trình duyệt Web.
Microsoft Vietnam – DPE Team |WPF – Bài mở đầu: Tổng quan về WPF
2
1.1
Nền tảng thống nhất để xây dựng giao diện người dùng
Trước khi WPF ra đời, việc tạo giao diện người dùng theo những yêu cầu mô tả ở ví dụ trên đòi
hỏi sử dụng rất nhiều công nghệ khác nhau (xem Bảng 2.1). Để tạo form, các control và các tính năng
kinh điển khác của một giao diện đồ họa Windows, thông thường lập trình viên sẽ chọn Windows Forms,
một phần của .NET Framework. Nếu cần hiển thị văn bản, Windows Forms có một số tính năng hỗ trợ
văn bản trực tiếp hoặc có thể sử dụng Adobe’s PDF để hiển thị văn bản có khuôn dạng cố định. Đối với
hình ảnh và đồ họa 2 chiều, lập trình viên sẽ dùng GDI+, một mô hình lập trình riêng biệt có thể truy
nhập qua Windows Forms. Để hiển thị video hay phát âm thanh, lập trình viên lại phải sử dụng Windows
Media Player, và với đồ họa 3 chiều, anh ta lại phải dùng Direct3D, một thành phần chuẩn khác của
Windows. Tóm lại, quá trình phát triển giao diện người dùng theo yêu cầu trở nên phức tạp, đòi hỏi lập
trình viên quá nhiều kỹ năng công nghệ.
Windows
PDF
Windows
Windows
Direct3D
WPF
Forms
Forms/
Media
GDI+
Playe
Giao diện đồ
x
x
họa (form và các
control)
On-screen văn
x
x
ản
Fixed-format
x
x
văn bản
Hình ảnh
x
x
Video và âm
x
x
thanh
Đồ họa 2 chiều
x
x
Đồ họa 3 chiều
x
x
Bảng 0.1 – Thành phần giao diện theo yêu cầu và những công nghệ chuyên biệt cần thiết để tạo
chúng.
WPF là giải pháp hợp nhất nhằm giải quyết tất cả những vấn đề công nghệ nêu trên, hay nói cách
khác, WPF cung cấp nhiều tính năng lập trình giao diện trong cùng một công nghệ đơn nhất. Điều này
giúp cho quá trình tạo giao diện người dùng trở nên dễ dàng hơn đáng kể. Hình 2.2 cho thấy một giao
diện quản lý và theo dõi bệnh nhân có sự kết hợp của hình ảnh, text, đồ họa 2 chiều/3 chiều và nhiều
Microsoft Vietnam – DPE Team |WPF – Bài mở đầu: Tổng quan về WPF
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Nếu như trước đây, việc lập trình ứng dụng trên winform gặp nhiều bất lợi về điều khiển hình ảnh và đồ họa 2 chiều, hiển thị video hay phát âm thanh thì với WPF, mọi thứ đã trở nên thuận lợi hơn. WPF được xây dựng nhằm vào ba mục tiêu cơ bản: 1) Cung cấp một nền tảng thống nhất để xây dựng giao diện người dùng; 2) Cho phép người lập trình và người thiết kế giao diện làm việc cùng nhau một cách dễ dàng; 3) Cung cấp một công nghệ chung để xây dựng giao diện người dùng trên cả Windows. Tài liệu này sẽ giúp người học bước đầu làm quen với nền tảng lập trình ứng dụng mới này cùa Microsoft và trình duyệt Web.
.pdf 772596.pdf
Kích thước: 6.68 mb
Lần tải: 0 lần
Download