bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM | Lần xem 62 | Lần tải 0
bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

''what's the matter? you don't look very well''
-''i fell a little.....?''
A. out of the blue
B. out of order
C. under the weather
D. Under the impression
Học dạng câu hỏi giao tiếp như này ở đâu cho tốt ạ?
bởi Phùng Dũng lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

c
bởi An Trang lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

C à
bởi Ngu Toán lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

C
bởi Nguyễn Quốc Cường lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

C mệt :)
bởi Ngu Toán lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

Under the weather = tired đó
bởi Hạ Du lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

C = ill
bởi Louis Long lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

out of the blue : totally suprised ,under the weather= feel ill key C
bởi Nguyễn Minh Huyền lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

C
bởi Thanh Hường lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

C