bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 341 | Lần tải 14
  • Download images Từ điển Đức - Việt Phần 1
  • Download images Từ điển Đức - Việt Phần 1
  • Download images Từ điển Đức - Việt Phần 1
  • Download images Từ điển Đức - Việt Phần 1
  • Download images Từ điển Đức - Việt Phần 1
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Tài liệu “Từ điển Đức – Việt” được biên soạn rất công phu để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của những người sử dụng tiếng Đức trong công tác, đặc biệt là trong công tác khoa học kỹ thuật. Tài liệu bao gồm 1 số lượng từ rất lớn trong nhiều lĩnh vực giúp bạn đọc có trong tay 1 công cụ tra cứu rất có ích và hiệu quả
.pdf 775565.pdf
Kích thước: 290.95 kb
Lần tải: 0 lần
Download