bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM | Lần xem 60 | Lần tải 0
bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Trong nhóm có ai ở tp hcm nhận làm game android 2d đơn giản ko ạ?
bởi Tuan Anh Nguyen Tran lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

huế đc ko bn
bởi Đặng Chí Công lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Game android có yêu cầu sử dụng engine gì không hả bạn? Unity?Unreal?
bởi Duy Cổ lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

đã inbox