bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 285 | Lần tải 7
  • Download images Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo
  • Download images Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo
  • Download images Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo
  • Download images Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo
  • Download images Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo

Chúng tôi thc hin bn dch này vi mc đích phi li nhun và
cng cha có c hi xin phép các tác gi nguyên bn ting Anh. Nu c
quan, t chc nào có ý đnh s dng các bn dch này vi mc đích
kinh doanh sinh li, xin liên h vi ngi gi bn quyn bn dch ting
Vit theo thông tin di đây:
V Thái Hà
Đa ch: 19/1A (15/4) Trn Bình Trng, P.5, Q. Bình Thnh, Tp. H
Chí Minh, Vit Nam
Đin thoi: 08 5150763 Mobile: 090 3023735
Email:
hay
WARREN BENNIS
Ngi dch: Nhóm biên dch INNMA
Hiu đính: V Thái Hà, MBA
TRÊN
BC
ĐNG
t
thành
NHÀ
LÃNH
ĐO
...
on
ecoming
a
leade
...
Quy$n sách c'a nh(ng nhà lãnh đ!o hôm nay và mai sau
Thành ph H Chí Minh, 2007
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Từ gia đình đến xã hội, từ kinh doanh đến giáo dục, ở qui mô của các công ty vừa và nhỏ hay các tập đoàn lớn..., không ở đâu có thể thiếu vắng vai trò của lãnh đạo, hàm ý bao gồm các nhà lãnh đạo và hành vi lãnh đạo của họ. 

Tài liệu là những thông tin thật sự bổ ích mà Warren Bennis, giáo sư danh tiếng của Trường Quản trị thuộc Đại học Nam California và là nhà tư vấn cho nhiều công ty đa quốc gia và chính phủ trên khắp thế giới đúc kết được và do nhóm dịch giả Vũ Thái Hà thực hiện, chia sẻ cùng bạn đọc.
776412.pdf
Kích thước: 709.89 kb
Lần tải: 0 lần
Download