bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:52 PM | Lần xem 1505 | Lần tải 601
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:52 PM

1. Chọn câu đúng:A. Hành vi của cá nhân bỏ vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân và tham gia trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lợi, đó là hoạt động đầu tư trực tiếp.B. Hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài bỏ vốn mua lại doanh nghiệp Việt Nam và trực tiếp tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp mua lại này, là hoạt động đầu tư trực tiếp.C. Đầu tư gián tiếp là phương thức đầu tư ang qua ngân ang và thị trường chứng khoán, nó không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng.D. Cả a, b, c đều đúng. 2. Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc:A. Hai bên ký vào hợp đồngB. Các bên đồng ý với các khỏan hợp đồngC. A, B đều đúngD. A, B đều sai 3. Có mấy loại hợp đồng đầu tư:A. 2B. 3C. 4D. 5 4. Trong lĩnh vực kinh doanh, có 3 hình thức bảo đảm được auk chủ yếu :A. Thế chấp, ký quỹ, tín chấpB. Cầm cố, đặt cọc, tín chấpC. Ký quỹ, đặt cọc, bảo lãnhD. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh 5. Theo Điều 301 Luật Thương Mại thì: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng , nhưng không quá bao nhiêu % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này:A. 6% giá trị hợp đồng.B. 8% giá trị hợp đồngC. 10% giá trị hợp đồngD. 15% giá trị hợp đồng 6. Trường hợp nào, hợp đồng dân sự được auk h vô hiệuA. Đối tượng không thể thực hiện đượcB. Do bị nhầm lẫnC. Do bị lừa dối, đe dọaD. A, B, C đều đúng 7. Thành viên ban kiểm soát trong công ty cổ phần có độ tuổi :A. Trên 20 tuổiB. Trên 21 tuổiC. Trên 25 tuổiD. Trên 27 tuổi 8. Công ty hợp danh:A. Có nhiều chủ sở hữu, không được phát hành chứng khoánB. Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạnC. Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm vô hạnD. Tất cả đều đúng 9. Đầu tư nào chịu rủi ro cao hơnA. Đầu tư trực tiếpB. Đầu tư gián tiếpC. Tùy trường hợpD. A, B, C sai 10. Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cuộc họp hội đồng thành viên lần 1 được tiến hành khi có số thành viên dự họp:A. Đại diện ít nhất 50% vốn điều lệB. Đại diện ít nhất 75% vốn điều lệC. Đại diện ít nhất 30% vốn điều lệD. Không giới hạn số thành viên 11. Điều nào sau đây không phải là quyền của trọng tài thương mại:A. Độc lập trong việc giải quyết vụ tranh chấpB. Từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến vụ tranh chấpC. Từ chối giải quyết vụ tranh chấp trong trường hợp pháp luật có quy địnhD. Hưởng thù lao12. Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, kí quỹ bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp đồng để đảm bảo thực hiện hợp đồng:A. 5%B. 7%C. 10%D. 12% 13. HTX kinh doanh thua lỗ, bị phá sản. Sau khi thanh lý tòan bộ tài sản của HTX theo luật phá sản, vẫn còn thiếu một số nợ. Ai sẽ trả dùm HTX phần nợ này?A. Nhà nước sẽ trả dùmB. Các xã viên chia nhau trả số nợ C. Chủ nợ phải tự chịuD. A,B,C đều sai 14. Theo điều 141 Luật Doanh Nghiệp 2005, mỗi cá nhân được phép thành lập bao nhiêu DNTN ?A. 1B. 2C. 3D. Tùy ý
.pdf 791374.pdf
Kích thước: 3.53 mb
Lần tải: 0 lần
Download