bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:56 PM | Lần xem 245 | Lần tải 12
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:56 PM

Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có l•i suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:a. 60 USDb. 600 USDc. 540 USDd. 500 USD
.pdf 792710.pdf
Kích thước: 12.85 mb
Lần tải: 0 lần
Download