bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 393 | Lần tải 10
  • Download images Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam
  • Download images Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam
  • Download images Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam
  • Download images Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam
  • Download images Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam

March 27, 2007
Tổng quan về TTCKViệt Nam
Kinh Doanh Là Văn Minh
SagaComunitication |http://saga.vn
1
March 27, 2007
Tổng quan về TTCKViệt Nam
Những
kiến
thức cơ
ản
về
giao dịch
trên
TTCK
Việt
Nam
Chứng khoán là gì?
Cáckhái niệm
Chứngkhoán là hànghoá trên thịtrườngchứngkhoán bao gồm:cổ phiếu, trái phiếu vàmột số
loạikhác như quyền mua cổ phiếumới, hợp ñồngtươnglai, hợp ñổngquyền lựa chọn,chứngchỉ
quỹ ñầu tư.
1. Cổ phiếu: Cổ phiếu là chứngtừ xác nhận quyềnsở hữuvà lợiích hợp pháp của người sở hữu
cổ phiếu ñối với tàisản hoặc vốn của côngty cổphần. Khi sở hữu cổphiếu, bạnsẽ trởthành cổ
ñôngcủa côngty ñó.
Vớitư cáchlà cổ ñông, bạn có cácquyềnlợi sau:
a. Nhận cổtức:
Cổ tức là một phầntronglợi nhuận kinh doanh của côngty màmỗi một cổ ñôngñượcchia tuỳ
theotỷ lệ góp vốn của cổ ñông. Mức chi trả cũngnhư hình thứcchi trả cổ tức tuỳ thuộcvào kết
quảhoạt ñộngsản xuất kinh doanh của côngty vàdo Hội ñổngQuản trịhoặc ðại hội cổ ñông
quyết ñịnh.
. Quyền mua thêm cổ phiếu mới:
Trongquá trình hoạt ñộng,côngty ñược phép phát hànhthêm cổ phiếuñể tăngvốn. ðể bảo vệ
quyền lợi của những cổ ñônghiệntại, khiphát hành thêmcổ phiếu, côngty thườngdành quyền
ưu tiên muathêm cổ phiếumới cho nhữngcổ ñôngnày,tươngứngvới tỉ lệ cổ phần góp vốn của
họ thườnglàvới giáưu ñãihơn sovới cáccổ ñông mới.
c. Quyền bỏphiếu:
Trongcác cuộc họp ðại hội cổ ñông, cổ ñôngphổthôngcó quyền bỏ phiếu chocác chức vụ
quảnlý côngty; bỏphiếu quyết ñịnh các vấn ñề quan trọngcủa côngty. Nếu khôngtham dự ðại
hội cổ ñôngñược, cổ ñôngcó thể uỷ quyền cho người khác thay mặt.
SagaComunitication |http://saga.vn
2
March 27, 2007
Tổng quan về TTCKViệt Nam
d. Quyền tiếp cận thông tin:
Cổ ñôngcóquyền ñược thôngbáokịp thời mọi diễn biếntrongcôngty,ñặc biệt nhữngtình hình
có khả năngtác ñộngmạnhñến giá cổ phiếu. Cácbáo cáo tài chính ñịnhkỳ vàcác loại thôngbáo
cũnglà cácthôngtin mà cổñôngcó quyền ñược tiếp cận.
Tuy nhiên, ñối với nhà ñầutư, cổtức và các quyền trên khôngphải là nguồn lợi duy nhất do cổ
phiếu manglại. Ngoài cổ tức ra, nhiều nhàñầu tư còn kỳ vọngvào một khoản chênh lệnh giữa
giá mua cổ phiếu và giá báncổ phiếu. Tất nhiên,nếu cổ phiếu tăng giá so với thời ñiểm mua vào
thì khi bán ra ta sẽcó lãi, còn ngược lại, nếu cổ phiếu xuống giáthì sẽ lỗvốn. Tuy nhiên việc lỗ
và lãi này chỉ mangtính chất sổ sách nếu bạn chưa bán chứngkhoán ñi. Về mặt giá trị,bạn vẫn
ñangsở hữumột tỷ lệ nhất ñịnh côngty cổphần.Như vậy, tổnglợi tức mà bạn kỳ vọngở cổ
phiếu sẽ là cổ tức cộngvớikhoản chênh lệch giá.
2. Trái phiếu:
Là một loại chứngkhoán xác nhậnnghĩa vụ trả nợ (bao gồm vốn gốc và lãi) của tổ chức phát
hànhtrái phiếu ñốivới người sở hữu trái phiếu. Khi muatrái phiếu, bạntrở thành chủ nợ của tổ
chứcphát hành – còn gọi làbên vay (có thể là chính phủ, chính quyền ñịa phươnghoặccác công
ty).
Dù trongñiều kiện nào bạnñều cóquyềnñược hưởngñủcác khoản thanh toánlãi và hoàn trả
gốc khi ñáohạn như ñã camkết. Bạn cũngcó quyền ñược cungcấp tất cả nhữngthôngtin về
tìnhhình làmăn của bên vay, kết quả cũngnhư triển vọngtrongtươnglai.
Vớitư cáchlà người sở hữu trái phiếu – hay còngọi là trái chủ, bạn sẽ ñược ưutiên thanh toán
tài sản thanh lý khicôngty bịphásản trước các cổñông.Tuy nhiên, bạnkhôngñược tham gia
vàonhữngquyết ñịnh của tổ chứcphát hành, và cũngkhôngñược ''chia gì'' thêmngoàinhững
khoản tổ chức phát hành ñã cam kết.
a. ðối với trái phiếu, bạn cần lưu ý một sốvấn ñềsau:

Thời hạn của trái phiếu: làkhoảngthời gian tồn tại của khoản vay, từ khi cho vay ñếnkhi
nhậnlại cáckhoảnlãi và vốn gốc.Chẳnghạn, nếu một trái phiếucó thời hạn 10năm và
ñã ñược bạnnắm giữ qua 04 năm(kể từ khi mới phát hành) thì thời gianñáo hạn của trái
phiếu = 10 -04 = 06 năm.

Mệnh giá của trái phiếu: làsố tiền ghi trêntờ tráiphiếu và sẽ ñược bên vay hoàntrả khi
trái phiếu hết hạn.

Giátrái phiếu: là giá khi nhà ñầu tư mua trái phiếu, nó cóthể bằng, thấp hơn hoặc cao
hơnmệnh giá.

Lãi suất cuốngphiếu (lãi coupon):là tỷ lệlãi hàngnăm tính trênmệnh giá trái phiếu mà

tổ chứcphát hànhphải thanh toáncho người ñầutư trongsuốt thời hạncủa tráiphiếu.
Lãi suất thịtrường:là mức lãi mà thị trườngñòi hỏi ñối với một khoản vay cụ thể, tuỳ
thuộc vào thời ñiểmvay vàthời hạn vay.Người ta thườngcoi lãi suất vay tín dụngdài
hạnlà lãi suất thị trường. Thôngthườngkhi phát hành trái phiếu, ngườiphát hành sẽ ấn
SagaComunitication |http://saga.vn
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam


.pdf 769630.pdf
Kích thước: 245.21 kb
Lần tải: 0 lần
Download