bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 749 | Lần tải 50
  • Download images Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! 2- Bí quyết thành công cho tuổi teen (Chương 5)
  • Download images Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! 2- Bí quyết thành công cho tuổi teen (Chương 5)
  • Download images Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! 2- Bí quyết thành công cho tuổi teen (Chương 5)
  • Download images Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! 2- Bí quyết thành công cho tuổi teen (Chương 5)
  • Download images Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! 2- Bí quyết thành công cho tuổi teen (Chương 5)

ADAM KHOO
& GARY LEE
TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ! 2
BÍ QUYẾT
THÀNH
CÔNG
DÀNH CHO
TUỔI
TEEN
Dịch giả:
Trần Đăng Khoa
Uông Xuân Vy
Hiệu đính:
Diễn giả Trần Đăng Triều
NHÀXUẤT BẢN PHỤNỮ
SECRETS OF SUCCESSFUL TEENS
y Adam Khoo & Gary Lee
Copyright © 2009 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd
Vietnamese Edition © 2010 by TGM Corporation
All rights reserved.
BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG DÀNH CHO TUỔI TEEN
Tác giả: Adam Khoo & Gary Lee
Dịch giả: Trần Đăng Khoa & Uông Xuân Vy
TGM Corporation giữ bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới
theo hợp đồng chuyển giao bản quyền với Adam Khoo Learning Technologies Group Pte
Ltd (AKLTG). Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của TGM và AKLTG đều là bất hợp
pháp và vi phạm Luật Xuất Bản Việt Nam, Luật Bản Quyền Quốc Tế và Công Ước Bảo Hộ Bản
Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Berne.
TGM chân thành cảm ơn sự hợp tác của chị Nguyễn Hồng Vân trong việc hoàn thành ấn bản
tiếng Việt của quyển sách này.
TGM CORPORATION
www.tgm.vn
Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
Tầng 4, Tòa nhà Mirae Business Cente
268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 6264 7902 – Fax: (08) 6264 7906
Văn phòng tại Hà Nội
Tầng 6, trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội
Lô T1, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3771 2162 – Fax: (04) 3555 8594
NGƯỜI VẼ TRANH MINH HỌA
Teo Aik Cher là một nhà sư phạm, đồng thời là người viết lời và
minh họa cho nhiều ấn phẩm. Anh vẽ tranh minh họa cho quyển sách
án chạy nhất “Secrets of Millionaire Investors” và “Con Cái Chúng
Ta Đều Giỏi” của Adam Khoo, quyển “Speak Well, Be Understood”
cùng những ấn phẩm in lần đầu và tái bản trong bộ sách “Singapore
Kindness Movement”. Cher cũng là họa sĩ vẽ tranh biếm họa thường
xuyên cho tờ tuần báo Trung Quốc Lian He Zao Bao.
Anh là tác giả kiêm họa sĩ vẽ tranh minh họa cho hai quyển sách bán chạy nhất “Why
Procastinate?” và “Why Take Action?”, được đăng trên tạp chí Teenager. Anh còn được
phỏng vấn trên đài 938 Live.
Địa chỉ email liên lạc của anh là teo.aikcher@gmail.com.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Bạn c&oacute; bao giờ tự hỏi, vậy cuối c&ugrave;ng, học tốt, c&oacute; một c&ocirc;ng việc ổn định v&agrave; kiếm nhiều tiền để l&agrave;m g&igrave;?<br />
Tất cả những thứ n&agrave;y cho ch&uacute;ng ta một thứ m&agrave; hết thảy mọi người đều muốn, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave;… SỰ TỰ DO!<br />
Kh&ocirc;ng phải tự do l&agrave; thứ m&agrave; bạn thật sự khao kh&aacute;t sao? Tự do c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn c&oacute; quyền lựa chọn l&agrave;m bất cứ điều g&igrave; m&agrave; bạn mong muốn. Tự do c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn c&oacute; thể c&oacute; được bất cứ điều g&igrave; m&agrave; bạn ao ước v&agrave; kh&ocirc;ng một ai c&oacute; thể ngăn cản được bạn (tất nhi&ecirc;n điều n&agrave;y kh&ocirc;ng bao gồm những việc phi ph&aacute;p). <br />
L&agrave; một học sinh, thứ duy nhất c&oacute; thể mang lại cho bạn nhiều tự do ch&iacute;nh l&agrave; ĐIỂM CAO. H&atilde;y suy nghĩ về điều n&agrave;y! Nếu bạn đạt to&agrave;n điểm 10 trong c&aacute;c kỳ thi, bạn c&oacute; thể chọn v&agrave;o học bất cứ trường n&agrave;o, đại học n&agrave;o v&agrave; bất cứ ng&agrave;nh n&agrave;o. V&agrave; c&ograve;n nhiều điều l&yacute; th&uacute; kh&aacute;c nữa nếu bạn c&oacute; TỰ DO....
776403.pdf
Kích thước: 5.34 mb
Lần tải: 0 lần
Download