bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 255 | Lần tải 0
  • Download images Tìm hiểu SQL Server 2000
  • Download images Tìm hiểu SQL Server 2000
  • Download images Tìm hiểu SQL Server 2000
  • Download images Tìm hiểu SQL Server 2000
  • Download images Tìm hiểu SQL Server 2000
Bài 1: Giới Thiệu SQL Server 2000
SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management
System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Serve
computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và
các bộ phận khác nhau trong RDBMS.
SQL Server 2000 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large
Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2000
có thể kết hợp "ăn ý" với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce
Server, Proxy Server....
SQL Server có 7 editions:

Enterprise : Chứa đầy đủ các đặc trưng của SQL Server và có thể chạy tốt trên hệ thống lên đến
32 CPUs và 64 GB RAM. Thêm vào đó nó có các dịch vụ giúp cho việc phân tích dữ liệu rất hiệu

quả (Analysis Services)
Standard : Rất thích hợp cho các công ty vừa và nhỏ vì giá thành rẻ hơn nhiều so với Enterprise
Edition, nhưng lại bị giới hạn một số chức năng cao cấp (advanced features) khác, edition này có


thể chạy tốt trên hệ thống lên đến 4 CPU và 2 GB RAM.
Personal: được tối ưu hóa để chạy trên PC nên có thể cài đặt trên hầu hết các phiên bản windows
kể cả Windows 98.
Developer : Có đầy đủ các tính năng của Enterprise Edition nhưng được chế tạo đặc biệt như giới
hạn số lượng người kết nối vào Server cùng một lúc.... Ðây là edition mà các bạn muốn học SQL
Server cần có. Chúng ta sẽ dùng edition này trong suốt khóa học. Edition này có thể cài trên

Windows 2000 Professional hay Win NT Workstation.
Desktop Engine (MSDE): Ðây chỉ là một engine chạy trên desktop và không có user interface
(giao diện). Thích hợp cho việc triển khai ứng dụng ở máy client. Kích thước database bị giới hạn


khoảng 2 GB.
Win CE : Dùng cho các ứng dụng chạy trên Windows CE
Trial: Có các tính năng của Enterprise Edition, download free, nhưng giới hạn thời gian sử dụng.
1.1. Cài Ðặt SQL Server 2000 (Installation)
Các bạn cần có Developer Edition và ít nhất là 64 MB RAM, 500 MB hard disk để có thể install
SQL Server. Bạn có thể install trên Windows Server hay Windows XP Professional, Windows 2000
Professional hay NT Workstation nhưng không thể install trên Win 98 family.
Vì một trong những đặc điểm của các sản phẩm Microsoft là dễ install nên chúng tôi không trình
ày chi tiết về cách install hay các bước install mà chỉ trình bày các điểm cần lưu ý khi install mà thôi. Nếu
các bạn gặp trở ngại trong việc install thì có thể đưa lên forum để hỏi thêm. Khi install bạn cần lưu ý các
điểm sau:
Ở màn hình thứ hai bạn chọn Install Database Server. Sau khi install xong SQL Server bạn có
thể install thêm Analysis Service nếu bạn thích.
Ở màn hình Installation Definition bạn chọn Server and Client Tools.
Sau đó bạn nên chọn kiểu Custom và chọn tất cả các bộ phận của SQL Server. Ngoài ra nên
chọn các giá trị mặc định (default)
Ở màn hình Authentication Mode nhớ chọn Mixed Mode . Lưu ý vì SQL Server có thể dùng
chung chế độ bảo mật (security) với Win NT và cũng có thể dùng chế độ bảo mật riêng của nó. Trong
Production Server người ta thường dùng Windows Authetication vì độ an toàn cao hơn và dễ dàng cho
người quản lý mạng và cả cho người sử dụng. Nghĩa là một khi bạn được chấp nhận (authenticated) kết nối
vào domain thì bạn có quyền truy cập dữ liệu (access data) trong SQL Server. Tuy nhiên ta nên chọn Mixed
Mode để dễ dàng cho việc học tập.
Sau khi install bạn sẽ thấy một icon nằm ở góc phải bên dưới màn hình, đây chính là Service
Manager. Bạn có thể Start, Stop các SQL Server services dễ dàng bằng cách double-click vào icon này.
1.2. Một chút kiến thức về các Version của SQL Serve
SQL Server của Microsoft được thị trường chấp nhận rộng rãi kể từ version 6.5. Sau đó Microsoft
đã cải tiến và hầu như viết lại một engine mới cho SQL Server 7.0. Cho nên có thể nói từ version 6.5 lên
version 7.0 là một bước nhảy vọt. Có một số đặc tính của SQL Server 7.0 không tương thích với version
6.5. Trong khi đó từ Version 7.0 lên version 8.0 (SQL Server 2000) thì những cải tiến chủ yếu là mở rộng
các tính năng về web và làm cho SQL Server 2000 đáng tin cậy hơn.
Một điểm đặc biệt đáng lưu ý ở version 2000 là Multiple-Instance. Nói cho dễ hiểu là bạn có
thể install version 2000 chung với các version trước mà không cần phải uninstall chúng. Nghĩa là bạn có thể
chạy song song version 6.5 hoặc 7.0 với version 2000 trên cùng một máy (điều này không thể xảy ra với
các version trước đây). Khi đó version cũ trên máy bạn là Default Instance còn version 2000 mới vừa
install sẽ là Named Instance.
1.3. Các thành phần quan trọng trong SQL Server 2000
SQL Server 2000 được cấu tạo bởi nhiều thành phần như Relational Database Engine, Analysis
Service và English Query.... Các thành phần này khi phối hợp với nhau tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh
giúp cho việc lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng.
1.3.1. Relational Database Engine - Cái lõi của SQL Server:
Ðây là một engine có khả năng chứa data ở các quy mô khác nhau dưới dạng table và
support tất cả các kiểu kết nối (data connection) thông dụng của Microsoft như ActiveX Data
Objects (ADO), OLE DB, and Open Database Connectivity (ODBC). Ngoài ra nó còn có khả năng tự
điều chỉnh (tune up) ví dụ như sử dụng thêm các tài nguyên (resource) của máy khi cần và trả lại
tài nguyên cho hệ điều hành khi một user log off.
1.3.2. Replication - Cơ chế tạo bản sao (Replica):
Giả sử bạn có một database dùng để chứa dữ liệu được các ứng dụng thường xuyên cập
nhật. Một ngày đẹp trời bạn muốn có một cái database giống y hệt như thế trên một server khác
để chạy báo cáo (report database) (cách làm này thường dùng để tránh ảnh hưởng đến
performance của server chính). Vấn đề là report server của bạn cũng cần phải được cập nhật
thường xuyên để đảm bảo tính chính xác của các báo cáo. Bạn không thể dùng cơ chế back up
and restore trong trường hợp này. Thế thì bạn phải làm sao? Lúc đó cơ chế replication của SQL
Server sẽ được sử dụng để bảo đảm cho dữ liệu ở 2 database được đồng bộ (synchronized).
Replication sẽ được bàn kỹ trong bài 12
1.3.3. Data Transformation Service (DTS) - Một dịch vụ chuyển dịch data vô cùng
hiệu quả
Nếu bạn làm việc trong một công ty lớn trong đó data được chứa trong nhiều nơi khác
nhau và ở các dạng khác nhau cụ thể như chứa trong Oracle, DB2 (của IBM), SQL Server,
Microsoft Access....Bạn chắc chắn sẽ có nhu cầu di chuyển data giữa các server này (migrate hay
transfer) và không chỉ di chuyển bạn còn muốn định dạng (format) nó trước khi lưu vào database
khác, khi đó bạn sẽ thấy DTS giúp bạn giải quyết công việc trên dễ dàng như thế nào. DTS sẽ
được bàn kỹ trong bài 8.
1.3.4. Analysis Service - Một dịch vụ phân tích dữ liệu rất hay của Microsoft
Dữ liệu (Data) chứa trong database sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều nếu như bạn không thể
lấy được những thông tin (Information) bổ ích từ đó. Do đó Microsoft cung cấp cho bạn một công
cụ rất mạnh giúp cho việc phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả bằng cách dùng khái niệm
hình khối nhiều chiều (multi-dimension cubes) và kỹ thuật "đào mỏ dữ liệu" (data mining) sẽ được
chúng tôi giới thiệu trong bài 13.
1.3.5. English Query - Một dịch vụ mà người Việt Nam chắc là ít muốn dùng :-) (?)
Ðây là một dịch vụ giúp cho việc query data bằng tiếng Anh "trơn" (plain English).
1.3.6.
Meta Data Service:
Dịch vụ này giúp cho việc chứa đựng và "xào nấu" Meta data dễ dàng hơn. Thế thì Meta
Data là cái gì vậy? Meta data là những thông tin mô tả về cấu trúc của data trong database như
data thuộc loại nào String hay Integer..., một cột nào đó có phải là Primary key hay không....Bởi vì
những thông tin này cũng được chứa trong database nên cũng là một dạng data nhưng để phân
iệt với data "chính thống" người ta gọi nó là Meta Data. Phần này chắc là bạn phải xem thêm
trong một thành phần khác của SQL Server sắp giới thiệu sau đây là SQL Server Books Online vì
không có bài nào trong loạt bài này nói rõ về dịch vụ này cả.
1.3.7. SQL Server Books Online - Quyển Kinh Thánh không thể thiếu:
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

SQL Server của Microsoft được thị trường chấp nhận rộng rãi kể từ version 6.5. Thế như chỉ đến SQL Server 2000 thì những cải tiến chủ yếu là mở rộng các tính năng về web và làm cho phần mềm này đáng tin cậy hơn. Tài liệu này giúp bạn tìm hiểu về câu lệnh T-SQL, sao lưu và phục hồi dữ liệu, sử dụng thủ tục, trigger và khung nhìn.
.pdf 773894.pdf
Kích thước: 612.49 kb
Lần tải: 0 lần
Download