bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 239 | Lần tải 1
Các bài học về CSS Các bài viết được lấy từ cssyeah.com


Mục lục
Contents
Cơ bản về CSS
I. CSS là gì
II. Một số đặc tính cơ bản của CSS
Cú pháp của CSS
Làm sao chèn CSS vào trong trang Web
1. CSS được khai báo trong file riêng.
2. Chèn CSS trong tài liệu HTML
3. Chèn trực tiếp vào thẻ của HTML(inline style)
4. Nhiều Stylesheet
Các vấn đề về văn bản và cách định dạng văn bản
Đặt màu cho một đoạn văn bản
Đặt màu nền cho đoạn văn bản.
Căn chỉnh khoảng cách giữa các ký tự.
Căn chỉnh khoảng cách giữa các dòng.
Dóng hàng
Trang hoàng thêm cho đoạn văn bản.
Chỉnh vị trí của đoạn văn bản (indent).
Điều kiển các ký tự trong một đoạn văn bản.
Đặt hướng cho đoạn văn bản.
Tăng khoảng cách giữa các từ.
Làm mất tác dụng của đường bao của một thẻ HTML.
Các thuộc tính của font chữ và định nghĩa font chữ cho văn bản
Đường viền và các thuộc tính của đường viền
Các thuộc tính của margin
Thuộc tính đường bao ngoài (Outline)
CSS padding
Làm thẻ div có thanh cuộn (scrollbar) giống iFrame
Style một kiểu Bu
le đơn giản
1. Định dạng HTML
2. Định dạng CSS
Căn bảng vào giữa màn hình.
Menu dạng tab - Phần I.
Kỹ thuật làm chữ hoa đầu dòng (Drop cap)
1. Cách thứ nhất
2. Cách thứ hai
Trang trí cho danh sách có thứ tự
Kỹ thuật tải ảnh trước bằng CSS
Fix min-height cho IE
Đặt min-width cho IE6
CSS Transparency trên toàn bộ các trình duyệt
Border và những điều bạn chưa biết
Kỹ thuật đưa footer xuống cuối trang
Đặt dòng text vào giữa ( theo chiều cao)
Hiển thị ảnh PNG trên IE
Style cho thẻ hr
Thêm khoảng cách giữa đường kẻ và phần nội dung.
Kỹ thuật slicing door và ứng dụng
1. Tạo nút bằng Photoshop
2. Cắt nút ra thành hai phần.
3. Thực hiện viết mã HTML và CSS.
Cách viết giản lược trong CSS
1. Thuộc tính Color
2. Thuộc tính margin và padding.
3. Thuộc tính border.
4. Thuộc tính background.
5. Thuộc tính font
5. List type
6. Outline


Cơ bản về CSS
Trong bài mở đầu này chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số khái niệm và đặc tính của CSS, mà chúng ta cần chú ý trong suốt quá trình làm việc với CSS
I. CSS là gì
CSS (Cascading Style Sheets) được hiểu một cách đơn giản đó là cách mà chúng ta thêm các kiểu hiển thị (font chữ, kích thước, màu sắc...) cho một tài liệu Web
II. Một số đặc tính cơ bản của CSS
CSS quy định cách hiển thị của các thẻ HTML bằng cách quy định các thuộc tính của các thẻ đó (font chữ, màu sắc). Để cho thuận tiện bạn có thể đặt toàn bộ các thuộc tính của thẻ vào trong một file riêng có phần mở rộng là ".css" CSS nó phá vỡ giới hạn trong thiết kế Web, bởi chỉ cần một file CSS có thể cho phép bạn quản lí định dạng và layout trên nhiều trang khác nhau. Các nhà phát triển Web có thể định nghĩa sẵn thuộc tính của một số thẻ HTML nào đó và sau đó nó có thể dùng lại trên nhiều trang khác.
Có thể khai báo CSS bằng nhiều cách khác nhau. Bạn có thể đặt đoạn CSS của bạn phía trong thẻ ..., hoặc ghi nó ra file riêng với phần mở rộng ".css", ngoài ra bạn còn có thể đặt chúng trong từng thẻ HTML riêng biệt Tuy nhiên tùy từng cách đặt khác nhau mà độ ưu tiên của nó cũng khác nhau. Mức độ ưu tiên của CSS sẽ theo thứ tự sau.
Style đặt trong từng thẻ HTML riêng biệt Style đặt trong phần Style đặt trong file mở rộng .css Style mặc định của trình duyệt Mức độ ưu tiên sẽ giảm dần từ trên xuống dưới.
CSS có tính kế thừa: giả sử rằng bạn có một thẻ đã được khai báo ở đầu file css với các thuộc tính như sau: #vidu { width: 200px; height: 300px; } Ở một chỗ nào đó trong file css bạn lại khai báo một lần nữa thẻ với các thuộc tính.
#vidu {
width: 400px;
background-color: #CC0000;
}
Sau đoạn khai báo này thì thẻ sẽ có thuộc tính:
#vidu {
width: 400px; /* Đè lên khai báo cũ */
height: 300px;
background-color: #CC0000;
}

Cú pháp của CSS
Sau khi hiểu là nắm bắt được một số đặc tính của CSS chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về cú pháp và cách khai báo của các thẻ CSS
Cú pháp của CSS được chia làm 3 phần. phần thẻ chọn (selector), phần thuộc tính (property), phần nhãn (value).
selector {property: value}
Nếu nhãn của bạn có nhiều từ bạn nên đặt nhãn của bạn vào trong dấu nháy kép
p {font-family: "sans serif"}
Trong trường hợp thẻ chọn của bạn nhiều thuộc tính thì các thuộc tính sẽ được ngăn cách bởi dấu (;).
p {text-align:center;color:red}
Khi thẻ chọn có nhiều thuộc tính thì chúng ta nên để mỗi thuộc tính ở trên một dòng riêng biệt.
p {
text-align: center;
color: black;
font-family: arial
}

Làm sao chèn CSS vào trong trang Web
Bạn đã có một file CSS của bạn, bây giờ công việc tiếp theo là làm thế nào để chèn những đoạn CSS của bạn vào trong trang, Và xem chúng hoạt động như thế nào. Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về cách chèn một đoạn style trong trang HTML hay liên kết tới một file CSS viết sẵn.
Khi trình duyệt đọc đến CSS, thì toàn bộ Website sẽ được định dạng theo các thuộc tính đã được khai báo trong phần CSS. Có ba cách cho phép chúng ta chèn định dạng CSS vào trong Website.
1. CSS được khai báo trong file riêng.
Toàn bộ mã CSS được chứa trong file riêng có phần mở rộng .css là một ý tưởng được dùng khi một file CSS sẽ được áp dụng cho nhiều trang khác nhau. Bạn có thể thay đổi cách hiển thị của toàn bộ site mà chỉ cần thay đổi một file CSS. Trong cách này thì file CSS sẽ được chèn vào văn bản HTML thông qua thẻ .... Ta có cú pháp như sau:


ss"
medial="all" />

Trình duyệt sẽ đọc toàn bộ các định dạng được quy định trong file mystyle.css và định dạng cho văn bản HTML.
File CSS có thể được soạn thảo bằng một số trình duyệt khác nhau. Trong file không được chứa mã HTML, khi ghi lại chúng ta bắt buộc phải ghi lại với phần mở rộng là .css. Giả sử chúng trong file mystyle.css ở trên chứa đoạn mã sau:
hr {color: sienna}
p {margin-left: 20px}
body {background-image: url("images/back40.gif")}
Không bao giờ sử dụng khoảng trắng trong nhãn, giả sử rằng nếu bạn dùng margin-left: 20 px; thay cho margin-left: 20px; thì IE6 sẽ hiểu còn các trình duyệt như Firefox, Opera sẽ không hiểu
2. Chèn CSS trong tài liệu HTML
Chèn thẳng CSS trong tài liệu được áp dụng trong trường hợp những định dạng CSS này chỉ giành riêng cho tài liệu HTML đó. Khi bạn chèn trực tiếp thì đoạn mã của bạn phải đặt trong thẻ

Có một số trình duyệt cũ sẽ không hiểu thẻ

3. Chèn trực tiếp vào thẻ của HTML(inline style)
Inline style được sử dụng nhiều trong trường hợp một thẻ HTML nào đó cần có style riêng cho nó.
Inline style được áp dụng cho chính thẻ HTML đó, cách này sẽ có độ ưu tiên lớn nhất so với hai cách trên. Dưới đây là một ví dụ mà chúng ta dùng Inline style
margin-left: 20px">
This is a paragraph


4. Nhiều Stylesheet
Trong trường hợp mà có một số thẻ có cùng định dạng, chúng ta có thể gộp chúng lại với nhau. Giả sử như sau:
h1, h2, h3 {
margin-left: 10px;
font-size: 150%;
...
}
Giống đoạn mã trên thì cả ba thẻ h1, h2, h3 đều có cùng 3 thuộc tính như trên.
Các vấn đề về văn bản và cách định dạng văn bản
Thuộc tính CSS text cho phép bạn hoàn toàn có thể quản lí được các thuộc tính của văn bản, bạn có thể quản lí được sự ẩn hiện của nó, thay đổi màu sắc, tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các ký tự trong một đoạn, căn chỉnh việc dóng hàng (align),...
Các thuộc tính của text mà CSS hỗ trợ
Đặt màu cho một đoạn văn bản
Để đặt màu cho một đoạn văn bản chúng ta có thể dùng thuộc tính: color: #mã màu;
p {
color: #333333;
}
Đặt màu nền cho đoạn văn bản.
Bạn có thể đặt màu nền (background) cho đoạn văn bản bằng thuộc tính background-color: #mã màu;
p {
background-color: #FFFF00;
}
Căn chỉnh khoảng cách giữa các ký tự.
Khoảng cách giữa các ký tự trong một đoạn văn bản có thể được tăng hoặc giảm bởi thuộc tính letter-spacing: khoảng cách;
h3 {
letter-spacing: 2em;
}

h1 {
letter-spacing: -3em;
}
Căn chỉnh khoảng cách giữa các dòng.
Thuộc tính line-height: khoảng cách; sẽ giúp bạn căn chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn văn bản.
p {
line-height: 150%; // line-height: 15px;
}
Dóng hàng
Để gióng hàng cho một đoạn văn bản chúng ta sẽ dùng thuộc tính text-align: vị trí;
p {
text-align: left; /* left | center | right */

http://www.viet-ebook.co.cc Trang 1


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Giáo trình trình bày css là gì, làm thế nào để chèn hoặc viết css trong web, cấu trúc một css như thế nào,...
.doc 773320.doc
Kích thước: 284 kb
Lần tải: 0 lần
Download