bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 265 | Lần tải 8
  • Download images Tìm hiểu ADSL
  • Download images Tìm hiểu ADSL
  • Download images Tìm hiểu ADSL
  • Download images Tìm hiểu ADSL
  • Download images Tìm hiểu ADSL

9/28/2011
vinhtt.dce@gmail.com
Nội
dung
2

Tổng
quan
ADSL
Copyright by DCE-SOICT
9/28/2011
Tổng
quan
ADSL
3

ADSL

kỹ
thuật
truyền
thông
ăng
ộng
sử
dụng
đường
cáp
đồng
điện
thọai
sẳn

tại
nhà
khách
hàng
để
truy
nhập
internet
tốc
độ
cao.

Khái
niệm
ADSL
xuất
hiện
từ
năm
1989
tại
Mỹ,
ADSL
ắt
đầu
thử
nghiệm
vào
năm
1995

phát
triển
đến
nay.

ADSL
truyền
dữ
liệu

tốc
độ
của
luồng
dữ
liệu
xuống
(downsttream)
nhanh
hơn
tốc
độ
truyền
của
luồng
dữ
liệu
lên
(upstream).
Copyright by DCE-SOICT
9/28/2011
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Tổng quan về ADSL, các đặc điểm ADSL, tốc độ, băng thông truyên ADSL, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ, NEXT và FEXT...
.pdf 772580.pdf
Kích thước: 569.14 kb
Lần tải: 0 lần
Download