bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:27 PM | Lần xem 203 | Lần tải 1
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:27 PM


Bài 7: Xin Lỗi Khách - trấn an và tạo tin tưởng khi có sự cố.


Chú ý: Tài liệu gồm 3 file, 2 file PDF (Bài giảng và bài tập) + 1 file tiếng dạng mp3.


.rar TADL7_Download.com.vn.rar
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar TADL7_Download.com.vn.rar
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download