bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 265 | Lần tải 1
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 26
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 26
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 26
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 26
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 26

1
Bài 26: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - câu hỏi giả thuyết (tiếp theo)
Transcript
Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, thân chào quí bạn. Trong bài học hôm nay, cuộc phỏng vấn
xin việc kết thúc, và chúng ta sẽ làm quen với những câu hỏi có tính cách giả thuyết, cũng như những câu hỏi
các bạn có thể nêu ra trong cuộc phỏng vấn. Thế nhưng, trước khi tiếp tục cuộc đối thoại, chúng ta hãy nghe
lại phần đầu cuộc phỏng vấn xin việc làm.
Justine
Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me Justine.
Bob:
Pleased to meet you.
Justine:
Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for?
Bob:
I'm applying for the receptionist position.
Justine:
I see that you have a Diploma in Hospitality. Have you done any front desk
work before?
Bob:
I have work experience in front desk. You have my supervisor's report
there. This will be my first paid position.
Justine:
And why do you want to work at the Plaza Hotel?
Bob:
Because it has a great reputation; not just for its service but as a good
place to work.
Justine:
I'm glad to hear it. Bob, what strengths do you think you would
ing to the
job?
Bob:
Oh, ah. I am patient and I've been told I put clients at ease.
Justine:
Uh huh. And what do you see as your weaknesses?
Bob:
Do you mean, what am I not so good at?
Justine:
Yes.
Bob:
Well, I understand English much better than I speak it at the moment. But I
study at home and I look forward to learning more on the job.
Justine:
Excellent.
Bây giờ, mời các bạn lắng nghe các từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại bằng cả
tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
2
Justine:
Now, Bob, I'm going to ask you a hypothetical question. Would you
compromise your own safety for the comfort of your guests?
(Anh Bob, tôi hỏi anh một câu có tính cách giả thuyết nhé. Anh có sẵn sàng
xem thường tính mạng của mình để chiều lòng khách hay không?)
Bob:
Do you mean, like the Legendary Leo, who jumped into shark infested
waters to save a guest's hat?
(Có phải bà muốn nói làm giống như Người Hùng Leo nhảy xuống biển đầy
cá mập để vớt chiếc mũ cho khách, phải không?)
Justine:
Something like that.
(Đại khái là như vậy.)
Bob:
If I must.
(Trong trường hợp bắt buộc.)
Justine:
I don't think you would be expected to show that level of enthusiasm, Bob.
Leo was an exceptional worker, but very impetuous.
(Anh Bob à, tôi không nghĩ là anh cần phải hăng say đến thế đâu. Anh Leo
là một nhân viên hiếm thấy, nhưng tính khí lại rất nông nổi.)
Bob:
In that case, I would make sure I know the health and safety requirements
associated with my position and follow hotel procedures.
(Nếu vậy, tôi sẽ phải cố tìm hiểu để biết rõ những qui định y tế và an toàn
đi đôi với chức vụ của tôi, và tuân theo nội qui khách sạn)
Justine:
Very good.
(Tốt lắm.)
Bà Justine hỏi một câu có tính cách giả thuyết, tức là "hypothetical question". Bà hỏi anh Bob xem anh sẽ làm
gì nếu phải đứng trước một tình huống đặc biệt nào đó. Một số câu hỏi thuộc loại này có thể còn chi tiết hơn
nhiều so với những câu hỏi được bà Justine nêu ra. Mới đầu, anh Bob đã trả lời theo chiều hướng anh nghĩ sẽ
làm hài lòng người phỏng vấn. Thế nhưng, nghĩ như vậy là lầm. Bởi vì, ở đây, người phỏng vấn thật ra chỉ
muốn xem anh Bob có biết thận trọng khi phải đối phó với tình huống khó khăn bất ngờ hay không. Sau đó,
anh Bob đã có một câu trả lời hợp lý hơn. Các bạn hẳn cũng biết rằng, chức vụ nào cũng phải tuân theo
những chỉ thị riêng; cơ sở kinh doanh nào cũng có thể lệ và qui định an toàn riêng. Không ai đòi hỏi các bạn
phải tìm hiểu những vấn đề ấy trước cuộc phỏng vấn. Do đó, các bạn chỉ cần cam kết sẽ tìm hiểu kỹ càng
những chỉ thị hay qui định liên hệ để các bạn biết ứng xử (ứng phó, xử lý) trong bất cứ tình huống nào. Như
vậy là đủ rồi. Mời các bạn nghe lại câu nói của anh Bob.
Bob:
In that case, I would make sure I know the health and safety requirements
associated with my position and follow hotel procedures.
(Nếu vậy tôi sẽ cố học hỏi để hiểu rõ những qui định y tế và an toàn đi đôi
với chức vụ của tôi, và tuân theo nội qui khách sạn.)
Bây giờ, chúng ta hãy thực tập xem sao nhé. Mời các bạn nghe và lập lại những câu sau đây.
3
Justine:
Now, Bob, I'm going to ask you a hypothetical question. Would you
compromise your own safety for the comfort of your guests?
Bob:
Do you mean, like the Legendary Leo… to save a guest's hat?
Justine:
Something like that.
Bob:
If I must.
Justine:
I don't think you would be expected to show that level of enthusiasm, Bob.
Leo was an exceptional worker, but very impetuous.
Bob:
In that case I would make sure I know the health and safety requirements
associated with my position… and follow hotel procedures.
Justine:
Very good.
Quí bạn đang theo dõi Bài Học Tiếng Anh Thông Dụng của Đài Úc Châu.
Bài Học 26: Phỏng Vấn Xin Việc Làm
Lesson 26: A Job Interview
Xin các bạn lắng nghe những từ ngữ và cụm từ
mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại bằng cả tiếng
Anh lẫn tiếng Việt.
Justine:
Now, is there anything you would like to ask me?
(Bây giờ, anh có muốn hỏi tôi gì không?)
Bob:
Yes, I was wondering if anyone has heard what happened to Leo?
(Dạ có, tôi thắc mắc không biết có ai biết chuyện gì xảy ra cho anh Leo
không?)
Justine:
I mean questions relating to this position, Bob.
(Tôi muốn anh hỏi những câu liên quan đến chức vụ này mà thôi, anh Bo
à.)
Bob:
Oh, of course. Um Yes, I would like to know if the hours of duty are flexible.
(Dạ! Vâng... Tôi muốn biết giờ giấc làm việc có uyển chuyển hay không.)
Justine:
Yes,
we
have
three
shifts,
and
there
is
also
overtime
work
available when we're very busy.
(Có chứ, chúng tôi có ba ca, và khi chúng tôi quá bận, chúng tôi cũng cho
nhân viên làm thêm giờ (giờ phụ trội).
Bob:
That's good.
(Vậy thì tốt.)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

vBài 26: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - câu hỏi giả thuyết (tiếp theo).
.pdf 771188.pdf
Kích thước: 241.68 kb
Lần tải: 0 lần
Download