bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 285 | Lần tải 1
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 25
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 25
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 25
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 25
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 25

1
Bài 25: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - đối đáp thành thật
Transcript
Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn.
Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ nghe một cuộc phỏng vấn xin việc làm, nói rõ hơn, một cuộc phỏng vấn
xin việc làm theo kiểu Tây Phương. Các bạn làm quen với những câu có thể được nêu lên trong cuộc phỏng
vấn, và các bạn cũng học cách nói sao cho phù hợp khi trả lời những câu hỏi đó. Sự thường, những cuộc
phỏng vấn như thế kéo dài rất lâu. Vì thế, chúng ta sẽ không thể bỏ ra một thời gian dài tương tự để thực tập
và lập lại được. Tuy nhiên, chúng ta sẽ giải thích những gì xảy ra trong cuộc phỏng vấn.
Bây giờ, mời các bạn theo dõi phần đầu cuộc đối thoại: anh Bob, người nạp đơn xin việc, đang chuẩn bị gặp
à Justine, quản đốc Khách Sạn Plaza.
Justine:
Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me, Justine.
Bob:
Pleased to meet you.
Justine:
Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for?
Bob:
I'm applying for the receptionist position.
Justine:
I see that you have a Diploma in Hospitality. Have you done any front desk
work before?
Bob:
I have work experience in front desk. You have my supervisor's report
there. This will be my first paid position.
Justine:
And why do you want to work at the Plaza Hotel?
Bob:
Because it has a great reputation… not just for its service, but as a good
place to work.
Justine:
I'm glad to hear it.
Bây giờ, mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
Justine:
Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me
Justine.
(Mời anh Bob vào đi. Tôi là Justine Asker, quản đốc khách sạn. Anh cứ gọi
tôi là Justine.)
Bob:
Pleased to meet you.
(Hân hạnh được gặp bà.)
Justine:
Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for?
(Mời anh ngồi. Trước tiên, tôi muốn hỏi là anh xin việc gì vậy?)
2
Bob:
I'm applying for the receptionist position.
(Tôi xin làm tiếp viên.)
Justine:
I see that you have a diploma in Hospitality. Have you done any front desk
work before?
(Tôi biết anh có bằng trong ngành Phục Vụ. Thế trước đây anh làm
việc
ở quầy tiếp khách bao giờ chưa?)
Bob:
I have work experience in front desk. You have my supervisor's report
there. This will be my first paid position.
(Tôi đã thực tập tại quầy tiếp khách. Bà đã có bản báo cáo của giám thị tôi
ồi đấy.Đây sẽ là lần đầu tiên tôi làm việc có lương).
Justine:
And why do you want to work at the Plaza Hotel?
(Thế tại sao anh lại muốn làm việc tại Khách Sạn Plaza?)
Bob:
Because it has a great reputation; not just for its service but as a good
place to work.
(Bởi vì đây là khách sạn có tiếng; không những về cách phục vụ khách, mà
còn là nơi làm việc lý tưởng nữa.)
Justine:
I'm glad to hear it.
(Tôi cảm thấy mừng khi nghe anh nói như vậy.)
Trước tiên, xin các bạn nghe anh Bob trả lời sau khi bà Justine tự giới thiệu. Anh Bob đã dùng kiểu nói trịnh
trọng để đáp lời bà Justine.
Justine:
Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me Justine.
(Mời anh Bob vào đi. Tôi là Justine Asker, quản đốc khách sạn. Anh cứ gọi
tôi là Justine.)
Bob:
Pleased to meet you.
(Hân hạnh được gặp bà.)
Các bạn cũng đừng quên rằng, trong lúc giới thiệu cũng như trong suốt thời gian phỏng vấn, các bạn cần phải
nhìn vào mắt người đối diện, kèm theo nụ cười trên môi. Và khi cần phải bắt tay, các bạn hãy bắt tay cho rắn
ỏi. Mời các bạn nghe và lập lại.
Pleased to meet you.
Pleased to meet you.
Xin các bạn nghe lại những câu sau đây.
Justine:
Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for?
(Mời anh ngồi. Trước tiên, tôi muốn hỏi là anh xin việc gì vậy?)
Bob:
I'm applying for the receptionist position.
(Tôi xin làm tiếp viên.)
3
Chắc các bạn cũng để ý thấy là, trong câu hỏi đầu tiên, bà Justine đã hỏi xem anh Bob xin làm gì. Thoạt nghe
thì dường như đây là một câu hỏi thừa. Thế nhưng, biết đâu lúc đó khách sạn đang quảng cáo một số công
việc khác nhau thì sao. Một nhận xét khác là, bà Justine có lẽ cũng đã biết anh Bob muốn xin việc gì khi bà
đọc đơn xin việc làm của anh. Thế nhưng, bà vẫn muốn hỏi để anh Bob trả lời nhờ đó bà có thể kiểm xem anh
đang nghĩ gì lúc bấy giờ. Vì thế, các bạn cần phải biết đầy đủ tên việc làm hay chức vụ được quảng cáo. Kế
tiếp, bà Justine hỏi xem anh Bob đã có kinh nghiệm hay chưa. Mời các bạn nghe lại nhé.
Justine:
I see that you have a Diploma in Hospitality. Have you done
any front desk work before?
(Tôi biết anh có Văn Bằng trong ngành Phục Vụ. Thế trước đây anh làm
việc tại quầy tiếp khách bao giờ chưa?)
Bob:
I have work experience in front desk. You have my supervisor's
eport there. This will be my first paid position.
(Tôi đã thực tập tại quầy tiếp khách. Bà đã có bản báo cáo của giám thị tôi
ồi đấy. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi làm việc có lương.)
Trong cuộc phỏng vấn, các bạn có thể gặp nhiều câu hỏi khác bạn cho là thừa, bởi vì câu trả lời đã nằm trong
đơn xin việc rồi. Thế nhưng, các bạn đừng nghĩ rằng, người phỏng vấn có thể nhớ được mọi chi tiết ghi trong
đơn xin việc. Hơn nữa, rất có thể người phỏng vấn muốn nghe các bạn nói về kinh nghiệm của các bạn. Bây
giờ, mời các bạn nghe câu hỏi kế tiếp của bà Justine.
Justine:
And why do you want to work at the Plaza Hotel?
(Thế tại sao anh lại muốn làm việc tại Khách Sạn Plaza?)
Bob:
Because it has a great reputation; not just for its service but as a good
place to work.
(Bởi vì đây là khách sạn có tiếng; không những về cách thức phục vụ
khách, mà còn là nơi làm việc lý tưởng nữa.)
Đây là câu hỏi rất thông dụng. Người phỏng vấn muốn tìm hiểu xem các bạn biết gì về cơ sở làm ăn ấy. Anh
Bob đã có một câu trả lời tạm ổn, nhưng hơi nhàm chán. Tuy nhiên, các bạn có thể trả lời rõ ràng và chi tiết
hơn nếu như các bạn đã nghiên cứu đầy đủ hơn. Thí dụ, các bạn có thể cho biết, khách trú ngụ tại khách sạn
này hầu hết thuộc thành phần nào.
Bây giờ, xin các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ, và lập lại từng câu nói của anh Bob.
Justine:
Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me Justine.
Bob:
Pleased to meet you.
Justine:
Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for?
Bob:
I'm applying for the receptionist position.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Bài 25: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - đối đáp thành thật.
771189.pdf
Kích thước: 284.39 kb
Lần tải: 0 lần
Download