bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 249 | Lần tải 1
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 14
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 14
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 14
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 14
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 14

1
Bài 14: Hướng Dẫn Viên Du Lịch - tự giới thiệu; chức vụ trong ngành; trấn an khách
Transcript
Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn.
Trong Bài Học 13, các bạn đã ôn lại một số cụm từ thông dụng, và học diễn tả giờ giấc bằng nhiều cách.
Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ học cách tự giới thiệu cả trong trường hợp phải khách sáo, lẫn trường hợp
không cần khách sáo cho lắm. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ làm quen với một số chức vụ trong ngành phục vụ,
và cách trấn an khách hàng.
Bài Học14: Hướng Dẫn Viên Du Lịch (tiếp theo)
Lesson 14: The Tour Guide
Trong bài này, các bạn sẽ thấy cô Mona và ông Jack bước vào phòng đợi để gặp hướng dẫn viên du lịch.
Leo:
Good afternoon.
Mona:
Hi Leo. Why are you wearing a different uniform? And where is Mr. Le?
Leo:
Let me introduce myself. I am Mr. Le. Your tour guide.
Jack
Leo, you're a tour guide?
Mona:
But you're the hotel receptionist!
Leo:
I also work for Five Star Tours.
Mona:
I don't understand.
Leo:
Please let me explain. I'm saving up to study hotel management in
Australia. So I work for Five Star Tours in my spare time.
Bây giờ, mời các bạn nghe phần đối thoại vừa rồi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
Leo:
Good afternoon.
(Chào cô.)
Mona:
Hi Leo. Why are you wearing a different uniform? And where is Mr. Le?
(Chào anh Leo. Sao anh lại mặc đồng phục khác như vậy? Thế còn anh Lê
đâu?)
Leo:
Let me introduce myself. I am Mr. Le, your tour guide.
(Thưa cô, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lê, hướng dẫn viên du lịch của cô.)
Jack
Leo, you're a tour guide?
(Anh Leo, anh là hướng dẫn viên du lịch à?)
2
Mona:
But you're the hotel receptionist!
(Ủa! Anh là tiếp viên cho khách sạn mà!)
Leo:
I also work for Five Star Tours.
(Dạ tôi cũng làm việc cho Dịch Vụ Du Lịch Five Star.)
Mona:
I don't understand.
(Tôi chả hiểu gì cả.)
Leo:
Please, let me explain. I'm saving up to study hotel management in
Australia. So I work for Five Star Tours in my spare time.
(Vâng, để tôi giải thích nhé. Tôi hiện đang dành dụm tiền để học khóa quản
lý khách sạn ở Úc. Vì vậy, tôi phải làm việc cho Dịch Vụ Du Lịch Five Sta
vào những lúc rảnh rỗi.)
Xin các bạn để ý xem anh Leo tự giới thiệu như thế nào nhé.
Leo:
Let me introduce myself. I am Mr. Le. Your tour guide.
(Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lê, hướng dẫn viên du lịch của cô.)
“Let me introduce myself” ("Tôi xin tự giới thiệu"), là một câu nói hơi có vẻ khách sáo khi các bạn giới thiệu
chính mình. Các bạn có thể áp dụng kiểu nói đơn giản hơn khi cần phải giới thiệu mình với người khác, chẳng
hạn như: “I'm Leo. Your tour Guide”. Mời các bạn nghe và lập lại.
Let me introduce myself. I'm Leo. Your tour guide.
I'm Joe. Your drive
I'm Emma. The Cashier.
I'm Ellia. Your interpreter.
Tới đây, mời các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ, và lập lại từng câu nói của anh Leo.
Leo:
Good afternoon.
Mona:
Hi Leo. Why are you wearing a different uniform? And where is Mr. Le?
Leo:
Allow me to introduce myself. I am Mr. Le, your tour guide.
Jack:
Leo, you're a tour guide?
Mona:
But you're the hotel receptionist!
Leo:
I also work for Five Star Tours.
Mona:
I don't understand.
Leo:
Please, let me explain. I'm saving up to study hotel management in
Australia. So I work for Five Star Tours in my spare time
3
Quí bạn đang theo dõi Bài Học Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch Của Đài Úc Châu.
Bài Học 14: Hướng Dẫn Viên Du Lịch
Lesson 14: The Tour Guide
Mời các bạn nghe phần cuối cuộc đối thoại để xem anh Leo nói về bằng cấp và kinh nghiệm hướng dẫn du
lịch của mình như thế nào.
Mona:
I'm still not sure about this.
Leo:
Let me assure you, Ms. White. I have a tourism qualification, and I've been
doing this job for seven years
Mona:
But…
Leo:
I know all the best tours in the city!
Jack:
I'm sure you do, Leo. We would love you to be our tour guide… wouldn't we,
Mona?
Mona:
I suppose so.
Leo:
Thank you Ms. White, Mr. We
er.
Jack:
Call me Jack.
Leo:
Thank you, Jack. Now, if you'll just follow me to the lounge. I have some
ochures to show you.
Bây giờ, mời các bạn nghe phần cuối cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
Mona:
I'm still not sure about this.
(Tôi vẫn chưa rõ sự thể ra sao cả.)
Leo:
Let me assure you, Ms White. I have a tourism qualification and I've been
doing this job for seven years.
(Cứ yên tâm đi, cô White. Tôi có bằng hướng dẫn du lịch, và tôi đã hành
nghề 7 năm rồi.)
Mona:
But…
(Nhưng mà...)
Leo:
I know all the best tours in the city!
(Tôi biết mọi chuyến du ngoạn hấp dẫn nhất trong thành phố này!)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Bài 14: Hướng Dẫn Viên Du Lịch - tự giới thiệu; chức vụ trong ngành; trấn an khách.
.pdf 771181.pdf
Kích thước: 244.58 kb
Lần tải: 0 lần
Download