bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 238 | Lần tải 1
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 12
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 12
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 12
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 12
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 12

1
Bài 12: Mua Sắm – chào hàng; thanh toán bằng thẻ tín dụng
Transcript
Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Trong Bài 11, các bạn đã học một số
câu nói thông dụng liên hệ đến ngành bán lẻ, cũng như học cách nói số tiền đô và xu.
Trong bài học 12 kỳ này, cô Mona vẫn còn quanh quẩn trong tiệm quần áo để cố chọn cho được món hàng
vừa ý. Các bạn sẽ tìm hiểu xem phải nói thế nào với khách hàng để họ hiểu rằng, các bạn sẵn sàng chờ đợi
trong khi họ cân nhắc, lựa chọn. Các bạn cũng sẽ học và thực tập những câu nói khi muốn yêu cầu khách
hàng đi theo mình, cùng là những cụm từ giúp các bạn tiến hành thủ tục thu tiền khách hàng trả bằng thẻ tín
dụng. Thế nhưng, trước khi tiếp tục cuộc đối thoại, mời các bạn nghe lại phần đầu cuộc đối thoại nói về đề tài
mua sắm.
Mai:
Can I help you?
Mona:
I'm just looking, thanks. Excuse me.
Mai:
Yes?
Mona:
These shawls. How much are they in American dollars?
Mai:
All of these prices are American dollars.
Mona:
Oh. Why are they so expensive?
Mai:
They're handmade.
Mona:
And this one?
Mai:
It's pure silk.
Mona:
Hmm. Have you got one in purple?
Mai:
I'll have a look. Yes, what about this one?
Mona:
That's nice.
Mai:
Would you like to try it on? There's a mi
or over there.
Mona:
Hmmm. It's nice. Have you got one in blue?
Mai:
Yes, here you are. That colour suits you.
Mona:
Mmmm… how much is it?
Mai:
Fifty-five dollars.
Mona:
Oh. And how much is this cotton one?
2
Mai.
That's $12.50.
Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đề tài Mua Sắm trong Bài Học 12 này. Cô Mona vẫn đang tìm mua một
chiếc khăn choàng.
Mona:
Could I try the purple shawl again?
Mai:
Yes, of course.
Mona:
The silk feels better. But it's so expensive.
So
y this is taking so long.
Mai:
No problem. Take your time.
Mona:
Oh, that's nice!
Mai:
That hat?
Mona:
Yes. Could I try it on?
Mai:
Sure. Here you are.
Mona:
Oh, it's lovely. How much is it?
Mai:
It's $200.
Mona:
I'll take it!
Mai:
Fine… If you'll just follow me to the cashier.
Tới đây, mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại vừa rồi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
Mona:
Could I try the purple shawl again?
(Tôi có thể thử lại chiếc khăn choàng màu tím được không?)
Mai:
Yes, of course.
(Vâng, cứ tự nhiên, thưa cô.)
Mona:
The silk feels better.
(Dùng hàng lụa cảm thấy dễ chịu hơn.)
Mona:
But it's so expensive. So
y this is taking so long
(Nhưng hàng lụa đắt quá. Xin lỗi cô, tôi làm cô mất thì giờ quá.)
Mai:
No problem.
(Dạ không sao.)
3
Mai:
Take your time.
(Cứ thong thả cô ạ.)
Mona:
Oh, that's nice!
(Ồ! Cái kia đẹp đấy.)
Mai:
That hat?
(Cái mũ kia ý hả?)
Mona:
Yes. Could I try it on?
(Phải rồi. Tôi đội thử được không?)
Mai:
Sure. Here you are.
Vâng. Đây thưa cô.)
Mona:
Oh, it's lovely. How much is it?
(Ôi chao! Chiếc mũ dễ thương quá. Bao nhiêu vậy?)
Mai:
It's $200.
(200 đô la.)
Mona:
I'll take it!
(Tôi mua cái mũ này!)
Mai:
Fine! If you'll just follow me to the cashier.
(Vâng... vậy mời cô theo tôi ra quầy tính tiền.)
Xin các bạn để ý xem cô Mai bày tỏ như thế nào khi cô ấy cho cô Mona biết, cô ấy có thể chờ trong khi cô
Mona lựa hàng.
Mona:
So
y this is taking so long.
Xin lỗi cô, tôi làm cô mất thì giờ quá.
Mai:
No problem.
Dạ không sao.
Mai:
Take your time.
Cứ thong thả cô ạ.
Chúng ta tập nói những câu thông dụng này nhé. Mời các bạn nghe và lập lại.
So
y this is taking so long.
No problem.
Take your time.
Nào mời các bạn nghe những câu sau đây:
Mai:
Fine! If you'll just follow me to the cashier.
Vâng... Vậy xin cô theo tôi ra quầy tính tiền.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Bài 12: Mua Sắm – chào hàng; thanh toán bằng thẻ tín dụng.
771163.pdf
Kích thước: 240.33 kb
Lần tải: 0 lần
Download