bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 197 | Lần tải 0
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 10
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 10
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 10
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 10
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 10

1
Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe
Transcript
Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Trong Bài Học 9, các bạn đã học
cách chỉ đường; đề nghị và diễn tả thời lượng cần thiết để làm một công việc nào đó.
Trong bài học 10 hôm nay, cô Mona và cha cô, ông Jack, đã đón tắc xi. Người tài xế tắc xi là anh Joe. Các
ạn sẽ nghe một số lời chỉ dẫn được lập đi lập lại. Các bạn sẽ học và thực tập một số câu hỏi, chẳng hạn như
hỏi xem người nào đó từ đâu tới. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ học cách nói cho khách hàng biết tiền lệ phí hay
giá vé là bao nhiêu. Thế nhưng, trước khi tiếp tục cuộc đối thoại, chúng ta hãy nghe lại phần đầu cuộc đối
thoại nói về đề tài chỉ đường.
Leo:
Good morning, Ms. White, Mr. We
er.
Jack:
Good morning, Leo
Mona:
Hi Leo. Is there a major shopping centre nea
y?
Leo:
The Starlight Mall has over a hundred shops. I'm sure you'll find what you
want there.
Mona:
And how do we get there?
Leo:
Well, turn right outside the hotel, and left at the traffic lights. Go straight up
the street, cross at the next set of lights and turn right at the pink tower.
Mona:
Oh dear, that's too hard to remember.
Leo:
Well then, what about a taxi? You can get one just outside the hotel.
Jack:
I don't mind walking, Mona… We turn right outside the hotel, Leo?
Leo:
Yes, that's right. Then left at the traffic lights.
Jack:
Turn left?
Leo:
That's right. Then walk straight up the street (and )
Mona
How long does it take to walk there?
Leo:
It takes about 10 minutes.
Mona:
Then let's get a cab, Dad. Thanks anyway, Leo.
Và bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi đề tài Chỉ Đường trong Bài Học 10.
Joe:
Where to?
2
Mona:
Do you speak English?
Joe:
Just a little.
Mona:
Starlight Mall please. It's left at the traffic lights.
Joe:
Don't wo
y, I know the way. Where do you come from?
Jack:
Australia.
Joe:
Aaah! How long are you here for?
Jack:
Three weeks.
Joe:
Three weeks in the city?
Jack:
No, we're going north on Saturday.
Sau đây, mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt:
Joe:
Where to?
(Đi đâu vậy?)
Mona:
Do you speak English?
(Anh biết nói tiếng Anh không?)
Joe:
Just a little.
(Chỉ nói được một chút thôi.)
Mona:
Starlight Shopping Centre please. It's left at the traffic lights.
(Xin anh chở chúng tôi tới khu thương mại Starlight. Nó nằm bên trái đèn
giao thông.)
Joe:
Don't wo
y, I know the way.
(Dạ đừng lo. Tôi biết đường mà.)
Joe:
Where do you come from?
(Thế quí khách từ đâu tới vậy?)
Jack:
Australia.
(Úc.)
Joe:
Aaah! How long are you here for?
(Thế à! Ông sẽ ở đây bao lâu?)
Jack:
Three weeks.
(Ba tuần.)
3
Joe:
Three weeks in the city?
(Ở thành phố này ba tuần à?)
Jack:
No, we're going north on Saturday.
(Dạ không, chúng tôi sẽ đi lên mạn bắc vào thứ Bảy.)
Xin các bạn nghe anh Joe hỏi hành khách xem họ định đi đâu nhé.
Joe:
Where to?
'Where to' ('đi đâu') là dạng nói tắt và được hoàn toàn chấp nhận khi cần phải sử dụng kiểu nói này để thay
cho câu 'Where are you going to?' ('ông (bà) đi đâu vậy?). Mời các bạn nghe và lập lại.
Where to? Where to?
Xin các bạn để ý xem anh Joe hỏi như thế nào khi anh muốn biết cô Mona và ông Jack từ nước nào tới đây.
Anh hỏi:
Joe:
Where do you come from?
(Quí khách từ đâu tới vậy?)
Các bạn cũng có thể hỏi một cách vắn gọn hơn, "Where are you from?" Nào chúng tay tập nói xem sao. Mời
các bạn nghe và lập lại.
Where do you come from?
Where do you come from?
Where are you from?
Where are you from?
Sau đó, anh Joe muốn biết hai người khách sẽ ở đây bao lâu. Mời các bạn nghe lại câu hỏi ấy.
Joe:
How long are you here for?
Quí khách sẽ ở đây bao lâu?
Jack:
Three weeks.
Ba tuần.
Anh ta cũng có thể hỏi, "How long are you staying?" ("ông (bà) sẽ ở đây bao lâu?"). Mời các bạn nghe và lập
lại.
How long are you here for?
How long are you here for?
How long are you staying?
How long are you staying?
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe
.pdf 771165.pdf
Kích thước: 246.58 kb
Lần tải: 0 lần
Download