bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 2774 | Lần tải 1001
  • Download images Tiếng anh chuyên ngành Hóa Học
  • Download images Tiếng anh chuyên ngành Hóa Học
  • Download images Tiếng anh chuyên ngành Hóa Học
  • Download images Tiếng anh chuyên ngành Hóa Học
  • Download images Tiếng anh chuyên ngành Hóa Học
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Đây là sách bằng tiếng anh. Các bạn hãy tập đọc tiếng anh. Nếu như các bạn đọc không hiểu thì các bạn cứ việc đọc hết rồi, bạn gạch chân những từ mà các bạn không hiểu. Tiếng anh cho các bạn học ngành Hóa học
.pdf 771584.pdf
Kích thước: 6.89 mb
Lần tải: 12 lần
Download