bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:23 PM | Lần xem 93 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:23 PM


Cho tôi hỏi, công ty tôi vừa mới thành lập, vậy giờ tôi muốn đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và BHTN thì cần phải làm những thủ tục gì?


Thủ tục đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và BHTN


Tên thủ tụcĐăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đếnLĩnh vựcThu BHXH, BHYT và BHTNTrình tự thực hiện1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.


2. Bước 2:  Đơn vị sử dụng lao động


- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.


- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.


3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH


- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại sau đó chuyển hồ sơ cho phòng Thu.


- Phòng Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng Cấp sổ, thẻ.


- Phòng Cấp sổ thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.Cách thức thực hiệnNộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….Thành phần số lượng hồ sơ1. Đơn vị:                                          


- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.


- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).


-  Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS), kèm theo:


+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;


+ Phương thức trả lương cho người lao động.


 2. Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).


- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.


- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.


3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.Thời hạn giải quyếtThời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đối tượng thực hiệnTổ chứcCơ quan thực hiệnBHXH Thành phốKết quả thực hiện thủ tục hành chínhSổ BHXH, Thẻ BHYTLệ phíKhôngYêu cầu, điều kiện thực hiệnTrong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.Cơ sở pháp lý- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.


- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.


- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.


- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc.


- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.


- Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.


- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.


- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.


- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và BHTN.


.doc Dang-ky-BHXH-BHYT.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc Dang-ky-BHXH-BHYT.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Mau D02-TS.xls
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc D01-TS.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc A01-TS.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc LuatBHXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc 152-ND-CP.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc TT-03-2007-BLDTBXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc 1111-QD-BHXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc Luat BHYT.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc N-62-CP.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc 09-2009-TTLT-BYT-BTC.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc ND-127-CP.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc 32-2010-TT-BLDTBXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc TT-41-LDTBXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download