bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 483 | Lần tải 56
  • Download images Thiết kế logo - nhãn hiệu -  bảng hiệu theo thuật phong thủy
  • Download images Thiết kế logo - nhãn hiệu -  bảng hiệu theo thuật phong thủy
  • Download images Thiết kế logo - nhãn hiệu -  bảng hiệu theo thuật phong thủy
  • Download images Thiết kế logo - nhãn hiệu -  bảng hiệu theo thuật phong thủy
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Có rất it sách nói về thiết kế và nói về thiết kế logo và bản hiệu thì lại càng ít. Ngày nay có nhiều cong ty ra đời và càng có nhiều doanh nghiệp hết sức trú trọng đến việc thiết kế logo, nhãn hiệu, bảng hiệu cho công ty họ. Cuốn sách này được viết để cung cấp tư liệu tham khảo và ý tưởng cho việc thiết kế logo, nhãn hiệu và bố trí bảng hiệu
.pdf 44803.pdf
Kích thước: 3.35 mb
Lần tải: 2 lần
Download