bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 514 | Lần tải 93
  • Download images THIẾT KẾ CỐNG VÀ CẦU NHỎ TRÊN ĐƯỜNG OTO
  • Download images THIẾT KẾ CỐNG VÀ CẦU NHỎ TRÊN ĐƯỜNG OTO
  • Download images THIẾT KẾ CỐNG VÀ CẦU NHỎ TRÊN ĐƯỜNG OTO
  • Download images THIẾT KẾ CỐNG VÀ CẦU NHỎ TRÊN ĐƯỜNG OTO
  • Download images THIẾT KẾ CỐNG VÀ CẦU NHỎ TRÊN ĐƯỜNG OTO
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Cống và cầu nhỏ chiếm tỉ lệ rất lớn trong công trình thoát nước trên đường. Nên ảnh hưởng của nó rất lớn đối với hiệu quả sử dụng và đánh giá của công trình xây dựng. Quyển sách này cung cấp những kiến thức cơ bản nhằm giúp độc giả có thể hoàn chỉnh một công trình cống và cầu nhỏ trên đường sau khi nghiên cứu.
772408.pdf
Kích thước: 14.24 mb
Lần tải: 0 lần
Download