bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 367 | Lần tải 32
  • Download images Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng
  • Download images Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng
  • Download images Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng
  • Download images Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng
  • Download images Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT iSPACE
Website: http://ispace.edu.vn
MH/MĐ:
THIẾT
BỊ

KỸ
THUẬT
THI
CÔNG
MẠNG
Bài 1: HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG
Bài 2: HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNG
Bài 3: HỆ THỐNG MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG
Bài 4: CẤU HÌNH SWITCH & ROUTER CISCO CƠ BẢN
Bài 5: TIÊU CHUẨN THI CÔNG MẠNG
Bài 6: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG
Bài 7: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN
Bài 8: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN
ÔN TẬP
THI CUỐI MÔN
BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT iSPACE
Website: http://ispace.edu.vn
Bài
5:
TIÊU
CHUẨN
THI
CÔNG
MẠNG
Trình bày các tiêu chuẩn thi công mạng. Mô tả hệ thống cáp có cấu trúc theo
chuẩn ISO 11801 & EIA/TIA­568B.
Giới thiệu một số tiêu chuẩn thi công
Hệ thống cáp có cấu trúc
Câu hỏi ôn tập
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT iSPACE
Website: http://ispace.edu.vn
Mục
tiêu
ài
học
Trình bày được yêu cầu của từng chuẩn thi công mạng LAN
So sánh điểm giống và khác nhau của từng chuẩn
Vận dụng từng chuẩn áp dụng vào thi công mạng LAN
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Trình bày được yêu cầu của từng chuẩn thi công mạng LAN So sánh điểm giống và khác nhau của từng chuẩn Vận dụng từng chuẩn áp dụng vào thi công mạng LAN
775719.pdf
Kích thước: 1.13 mb
Lần tải: 0 lần
Download