bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 312 | Lần tải 19
  • Download images Thiền - Tự do đầu tiên và cuối cùng
  • Download images Thiền - Tự do đầu tiên và cuối cùng
  • Download images Thiền - Tự do đầu tiên và cuối cùng
  • Download images Thiền - Tự do đầu tiên và cuối cùng
  • Download images Thiền - Tự do đầu tiên và cuối cùng
|
OSHO
OSHO
THIỀN
MEDITATION
Tự
do
đầu
tiên

cuối
cùng
The
First
and
Last
Freedom
Fourth Edition
The Rebel Publishing House
HÀ NỘI - 03/2010
OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION
|
|
Chạy, đi và bơi............................................... 111
Mục
lục
Thiền cười ..................................................... 114
Thiền hút thuốc .............................................. 117
Thở - cây cầu tới thiền ....................................... 121
Vipassana...................................................... 123
Giới thiệu .................................................................vii
Quan sát lỗ hổng trong hơi thở ....................... 129
Cách dùng cuốn sách này .....................................xiii
Quan sát lỗ hổng trong bãi chợ....................... 132
Về thiền..................................................................1
Làm chủ giấc mơ............................................ 134
Thiền là gì? ...........................................................3
Tống khứ mọi thứ........................................... 137
Việc nở hoa của thiền .........................................11
Cởi mở trái tim................................................... 138
Khoa học về thiền ...................................................23
Từ đầu đến tim............................................... 139
Phương pháp và thiền.......................................25
Thiền cầu nguyện........................................... 144
Gợi ý cho người mới bắt đầu.............................37
Trái tim của an bình........................................ 146
Hướng dẫn tới tự do .........................................49
Định tâm trái tim............................................. 154
Các cách thiền......................................................67
Thiền tim của Atisha....................................... 157
Hai phương pháp thức tỉnh mạnh mẽ.................69
Định tâm bên trong............................................. 163
Thiền động : thanh tâm và mở hội .....................70
Abdullah......................................................... 165
Thiền Kundalini.................................................84
Tìm ngọn nguồn thực ..................................... 167
Trị liệu thiền Osho.................................................87
Trung tâm cơn xoáy lốc .................................. 170
Thiền hoa hồng huyền bí Osho..........................88
Cảm thấy ‘tôi đây’........................................... 180
Thiền Vô trí.......................................................97
Tôi là ai?........................................................ 183
Tái sinh...........................................................101
Tới chính trung tâm của con người ................. 185
Nhảy múa như một cách thiền.............................105
Nhìn vào trong................................................ 189
Thiền Nataraj..................................................106
Thấy bên trong............................................... 192
Thiền quay tít..................................................108
Nhìn như một tổng thể.................................... 196
Mọi thứ đều có thể là cách thiền......................110
Vòng tròn bên trong........................................ 199
|
11/10/97 -2
i
28/03/2010 - 1
ii
|
Thiền về ánh sáng..............................................203
Quan sát bằng con mắt thứ ba ........................... 301
Thiền ánh sáng vàng.......................................205
Thiền Gourishankar........................................ 303
Trung tâm ánh sáng........................................208
Thiền Mandala ............................................... 305
Thấy sự hiện diện ê te.....................................212
Tìm thấy nhân chứng...................................... 307
Sự hiện diện trong mờ ....................................215
Chạm như vật nhẹ.......................................... 311
Thiền về bóng tối................................................219
Nhìn chỏm mũi............................................... 315
Bóng tối bên trong...........................................221
Chỉ ngồi............................................................. 325
Mang bóng tối bên trong..................................227
Ngồi thiền....................................................... 327
Chuyển năng lượng lên ......................................231
Cái cười của thiền.......................................... 330
Đi lên của năng lượng sống 1..........................233
Dâng lên trong tình: Bạn tình trong thiền............. 337
Đi lên của năng lượng sống 2..........................245
Vòng tròn tình yêu.......................................... 345
Lắng nghe âm thanh vô âm.................................249
Run rẩy trong dục........................................... 349
Thiền Nada
ahma .........................................251
Vòng tròn tình đơn độc................................... 352
Aum ...............................................................253
Chướng ngại cho thiền....................................... 357
Devavani ........................................................257
Hai khó khăn.................................................. 359
Nhạc như cách thiền.......................................260
Phương pháp sai............................................ 379
Trung tâm của âm thanh .................................263
Thủ đoạn của tâm trí....................................... 387
Bắt đầu và kết thúc của âm thanh....................269
Thiền là thẻ tín dụng của bạn.......................... 393
Tìm thấy không gian bên trong............................271
Câu hỏi với thầy................................................. 395
Đi vào bầu trời trong trẻo.................................273
Chỉ nhân chứng mới có thể nhảy múa............. 397
Bao hàm mọi thứ ............................................278
Ngỗng chưa bao giờ ở trong!.......................... 404
Thiền trên máy bay .........................................281
Người quan sát trên núi.................................. 411
Cảm thấy thiếu mọi thứ...................................282
Cha bỏ xe đạp ở đâu?.................................... 416
Cây tre hổng...................................................286
Chỉ quay 180º................................................ 423
Đi vào trong cái chết...........................................289
Mọi con đường đều hội nhập trên núi.............. 427
Đi vào trong cái chết .......................................291
Mở hội tâm thức............................................. 431
|
11/10/97 -2
iii
28/03/2010 - 2
iv
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

"Tr&ecirc;n khắp thế giới mọi người đều đang vận lộn để được tự do khỏi c&aacute;i g&igrave; đ&oacute;. Cuộc vận lộn n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave; để chống lại b&agrave; vợ c&agrave;u nh&agrave;u, hay &ocirc;ng chồng xoi m&oacute;i, bố mẹ gia trưởng, hay &ocirc;ng chủ tại nơi l&agrave;m việc, người dập tắt t&iacute;nh s&aacute;ng tạo. Tranh đấu của t&ocirc;i hoặc l&agrave; cuộc chiến chống lại hệ thống ch&iacute;nh trị đ&egrave; n&eacute;n hoặc l&agrave; nỗ lực để giải ph&oacute;ng bản th&acirc;n m&igrave;nh ra khỏi những qui định ấu trĩ với v&ocirc; hạn những liệu ph&aacute;p.<br />
<br />
Tranh đấu n&agrave;y đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m cho t&ocirc;i được tự do; n&oacute; chỉ đơn thuần l&agrave; phản ứng chống lại c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; m&agrave; t&ocirc;i nghĩ n&oacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p t&ocirc;i được tự do. Tự do của thiền kh&ocirc;ng phải l&agrave; việc truy t&igrave;m cho ra tự do với c&aacute;i g&igrave; đ&oacute;.<br />
<br />
Bao nhi&ecirc;u người trong ch&uacute;ng ta đ&atilde; c&oacute; ước mơ được sống trong một t&igrave;nh huống n&agrave;o đ&oacute; hay x&atilde; hội kh&ocirc;ng tưởng, nới đ&oacute; sẽ cho ph&eacute;p ch&uacute;ng ta thảnh thơi v&agrave; l&agrave; ch&iacute;nh m&igrave;nh, tho&aacute;t khỏi cạnh tranh v&agrave; căng thẳng của cuộc sống đời thường? Kinh nghiệm của t&ocirc;i đ&atilde; chứng tỏ cho t&ocirc;i rằng tự do m&agrave; ch&uacute;ng ta đang truy t&igrave;m kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; b&ecirc;n ngo&agrave;i ch&uacute;ng ta."
776789.pdf
Kích thước: 1.65 mb
Lần tải: 0 lần
Download