bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 194 | Lần tải 3
  • Download images Tất tần tật về Email Marketing v1.0 (2010)
  • Download images Tất tần tật về Email Marketing v1.0 (2010)
  • Download images Tất tần tật về Email Marketing v1.0 (2010)
  • Download images Tất tần tật về Email Marketing v1.0 (2010)
  • Download images Tất tần tật về Email Marketing v1.0 (2010)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Giới thiệu : Email Marketing giúp gửi thông điệp chiến dịch của cá nhân, doanh nghiệp tới hòm thư inbox của các đối tượng trong chiến dịch, theo những tiêu chuẩn chuyên nghiệp, tăng khả năng gửi email thành công, Nội dung : - Tài liệu cung cấp khái niệm và các bước cơ bản để thực hiện chiến dịch Email Marketing. - Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu hóa chiến dịch Email Marketing. - Xu hướng phát triển của Emal Marketing trên toàn thế giới.

769773.pdf
Kích thước: 13.13 mb
Lần tải: 0 lần
Download