Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Aquaculture engineering

Tags Aquaculture engineering

File .pdf

FileSize 14.18 M

Lần xem 0

Download link: r83-Aquaculture Engineering 2007.pdf

Chia sẽ

Sách hay về công trình và thiết bị thủy sản

Gồm 22 chương, sách mới nhất về công trình và thiết bị thủy sản

Nội quy