bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 505 | Lần tải 27
  • Download images Tài liệu yahoo toàn tập
  • Download images Tài liệu yahoo toàn tập
  • Download images Tài liệu yahoo toàn tập
  • Download images Tài liệu yahoo toàn tập
  • Download images Tài liệu yahoo toàn tập

http://vinasofts.ws/forums
YAHOO
!
Toaøn
taäp
created by Longhorn-vista
Email: lbvmvtechip@yahoo.com.vn
Homepage: http://lbvmvtechip.t60host.com/home/
Mục
lục
Chương I:Yahoo!M essenger....................................................................................................................... 3
1.Giớithiệu ...................................................................................................................................... 3
2.Các điểm m ớitrong phiên bản Yahoo!M essenger8.0 ........................................................................ 3
3.Dow nload và càiđặtYahoo! Messenger............................................................................................ 3
4.Tạo m ộtID m ớiđể chattrong Yahoo!M essenger.............................................................................. 3
5.Login vào Yahoo!M essengerđể chat................................................................................................ 5
6.Các thành phần giao diện của Yahoo!M essenger............................................................................... 5
7.Q uản lý danh sách chat.................................................................................................................. 7
8.Xem thông tin về bạn chat.............................................................................................................. 8
9.Hiệu chỉnh thông tin cá nhân và thông tin bạn chat........................................................................... 8
10.Thanh trạng thái.......................................................................................................................... 9
11.Giao diện và các thành phần trong cửa sổ chat...............................................................................11
12.Làm quen vớiPlugin trong Yahoo!M essenger8..............................................................................11
13.Các plugin được hỗ trợ trong của sổ chat.......................................................................................12
14.M ộtsố thủ thuậtkhichatvớiYahoo!M essenger.............................................................................13
Chương II:Yahoo!M ail..............................................................................................................................19
1.Đăng ký m ộtđịa chỉYahoo!M ailm iễn phí........................................................................................19
2.Nhận m ailtừ Yahoo!Thư ...............................................................................................................20
3.Gửim ailtừ Yahoo!Thư..................................................................................................................22
4.Các tuỳ chọn Yahoo!M ail...............................................................................................................22
5.M ộtsố thủ thuậtvớiYahoo!M ail.....................................................................................................22
Chương III: Yahoo! 3600 ............................................................................................................................25
Bản quyền thuộc về Vinasofts.ws
Chương I: Yahoo! Messenge
1. Giớithiệu
Yahoo!M essengerlà m ộtchương trình chatđược Yahoo hỗ trợ cho những Yahoo!ID của Yahoo.Bạn có thể dễ
dàng vào chatbởiđịa chỉEm ailYahoo có sẵn hoặc tạo m ộtYahoo!ID m ới.Yahoo!M essengerxứng đáng vớitên
gọicủa nó (xứ giả,ngườiđưa tin)vớichức năng truyền tảithông điệp nhanh,truyền tảitập tin vớidung lượng
lớn.Vớiphiên bản 6.x trở lên,bạn có thể chia sẻ hình ảnh của m ình vớibạn bè và ngườithân.Vớiphiên bản
Yahoo! Messenger 7.x trở lên.Bạn còn có thể tạo cho m ình m ộtphòng chatriêng và m ờim ọingườivào phòng
chatcủa m ình.Yahoo!M essengerhỗ trợ bạn m ộthộp thư điện tử có dung lượng 1GB,bạn có thể nhận m ailtrên
W eb Yahoo rấtnhanh chóng.Yahoo!M essengergiúp bạn tìm kiếm bạn bè trên Internetrấtdễ dàng và nhanh
chóng,bạn có thể làm quen vớibấtkỳ aivà Yahoo!M essengersẽ giúp bạn tìm được ngườitheo yêu cầu của bạn.
Yahoo!M essengerhỗ trợ Voice Chatvà W ebcam ,bạn có thể nghe được giọng nóivà hình ảnh đốiphương qua
Yahoo!M essenger.Bạn m uốn làm quen vớibạn bè trên Internethãy trang bịcho m ình m ộtm áy tính vớiM odem
56k(hoặc cao hơn),Sound Card,Speaker,M icrophone,Cam era và chỉcần tạo m ộtAccountYahoo Free.
2. Các điểm m ớitrong phiên bản Yahoo!M essenger8.0
a. Cho phép bạn chattrực tiếp vớingườidùng tàikhoản M SN,Hotm ailhay SBCGlobalkhông cần chương
trình Live M essenger(M SN M essenger)của M icrosoft.Bạn có thể đưa các tàikhoản đó vào danh sách
của m ình (nhập đầy đủ địa chỉem ail,VD: myname@hotmail.com)
.
c.
Tìm kiếm nguyên câu văn trong cửa số thoại.Bạn đưa chuộtđến câu văn nào thìcáikính lúp sẽ hiển thị
ở câu văn đó.Yahoo!Search sẽ tìm những câu văn giống (hay gần giống)giúp bạn.
Cac thẻ M usic,Calendar,Sports,Answ er,LaunchCast,W eather,… được chuyển thành các plugin.Bạn
tuỳ chọn các plugin này theo sở thích hay
dưới).
phóng to thu nhỏ rấttiện (phần này sẽ được m ình nóithêm

3. D ow nload và càiđặtYahoo!M essenge
a.
.
Bạn có thể m ua Yahoo!M essengertrên các đĩa phần m ềm có bán ở các cửa hàng tin học.
Bạn vào trang w eb http://messenger.yahoo.com/ và nhấn vào nút“Getitnow ”
c.
Sau khidow nload Yahoo!M essenger,bạn cho chạy file *.exe để bắtđầu càiđặtYahoo!M essenger.
4. Tạo m ộtID m ớiđể chattrong Yahoo!M essenge
a.
Bạn chạy Yahoo!M essengervà nhấn chuộtvào dòng chữ “Geta new
m àn hình Registersẽ hiện lên.
Yahoo!ID” dướikhung đăng nhập,
longhorn-vista
3
http://www.vinasofts.ws
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Đây là quyển tài liệu hướng dẫn cụ thể, toàn bộ về yahoo cho các bạn sử dụng yahoo. 1 số lưu ý quan trọng
778130.pdf
Kích thước: 1.46 mb
Lần tải: 0 lần
Download