bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 877 | Lần tải 104
  • Download images TÀI LIỆU LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PLC
  • Download images TÀI LIỆU LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PLC
  • Download images TÀI LIỆU LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PLC
  • Download images TÀI LIỆU LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PLC
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Câu 1. Hãy giải thích tại sao PLC lại được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển quá trình (Điều khiển công nghiệp)? điểm Đáp án: Vì PLC có những ưu điểm như sau: -Tính linh hoạt: có thể sử dụng một bộ điều khiển cho nhiều đối tượng khác nhau với các thuật toán điều khiển khác nhau.
.pdf 3002.pdf
Kích thước: 1.76 mb
Lần tải: 0 lần
Download