bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 366 | Lần tải 28
 • Download images TÀI CHÍNH dành cho những NHÀ QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN
 • Download images TÀI CHÍNH dành cho những NHÀ QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN
 • Download images TÀI CHÍNH dành cho những NHÀ QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN
 • Download images TÀI CHÍNH dành cho những NHÀ QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN
 • Download images TÀI CHÍNH dành cho những NHÀ QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN
Smith
Nguyen
Studio.
“Để có thể cạnh tranh trong thị trường hôm nay, đòi
hỏi bạn phải có những hiểu biết cơ bản về những khái
niệm then chốt về tài chính và kế toán”.
Smith
Nguyen
Studio.
“Chỉ
cần
một
chút
cố
gắng,
ạn
cũng

thể
trở
thành một người am hiểu về tài chính”.
Smith
Nguyen
Studio.
CẨM NANG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ
KATHERINE WAGNER
Người dịch: Nguyễn Vĩnh Trung
Hiệu đính: TS. Nguyễn Xuân Xanh
TÀI
CHÍNH
dành cho những
NHÀ
QUẢN LÝ
KHÔNG CHUYÊN
___________________________
FINANCE FOR
NOFINANCIAL MANAGERS
24 bài học để hiểu và đánh giá khả năng tài chính của công ty
NXB Tổng hợp - TP. Hồ Chí Minh
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Kinh doanh không phải là mơ mộng hay theo cảm tính, mà phải chuyên nghiệp. Để có thể cạnh   tranh, tồn tại và phát triển trong một thế giới không ngừng cạnh tranh, trên sân nhà cũng

như trên thị trường thế giới, những nhà kinh doanh, các chủ doanh nghiệp, phải có những kiến 

thức cơ bản về những quy luật then chốt tài chính chi phối sự hoạt động của các công ty.
.pdf 773144.pdf
Kích thước: 645.03 kb
Lần tải: 0 lần
Download