bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 157 | Lần tải 0
  • Download images Sử dụng có hiệu quả ngân sách tiếp thị quảng cáo
  • Download images Sử dụng có hiệu quả ngân sách tiếp thị quảng cáo
  • Download images Sử dụng có hiệu quả ngân sách tiếp thị quảng cáo
  • Download images Sử dụng có hiệu quả ngân sách tiếp thị quảng cáo
  • Download images Sử dụng có hiệu quả ngân sách tiếp thị quảng cáo
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, để có được một ngân sách riêng cho các hoạt động quảng bá và tiếp thị đã khó nhưng để sử dụng khoản đầu tư này có hiệu quả lại càng khó hơn. Dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia để biến ngân sách tiếp thị thành một khoản đầu tư khôn ngoan. 1. Tạo ra các cơ hội bán hàng quan trọng hơn việc xây dựng nhãn hiệu Một nhãn hiệu mạnh đem lại một lợi thế rất lớn cho doanh nghiệp trong cạnh tranh.
.pdf 365891.pdf
Kích thước: 61.88 kb
Lần tải: 0 lần
Download