bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 503 | Lần tải 9
  • Download images Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
  • Download images Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
  • Download images Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
  • Download images Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
  • Download images Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Nội
dung
trình
ày
I.
SỞ
GIAO
DỊCH
CHỨNG
KHOÁN
II.

HÌNH
TỔ
CHỨC
CỦA
SỞ
III.
HỆ
THỐNG
GIAO
DỊCH
I.
SỞ
GIAO
DỊCH
CHỨNG
KHOÁN
SelectNet
ECNs
Internet
Investors
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Sở giao dịch là nơi tập trung các lệnh mua và bán tại một địa điểm cố định- Sàn GD (Thị trường tập trung) - GD các loại CK niêm yết - Phương thức đấu giá ---- Giá cạnh tranh tốt nhất. - Hoạt động trên sàn: các cty CK thành viên - GD truyền thông (New York)


.pdf 771133.pdf
Kích thước: 1.61 mb
Lần tải: 0 lần
Download