bởi admin lúc Fri, May 11 '18 6:05 AM | Lần xem 100 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, May 11 '18 6:05 AM

Tổng hợp Các bài giảng slide Tin Học đại cương
windows
word
Excel
Powerpoint
Downloa miễn phí tại thư viện miễn phí
.pdf tin hoc dai cuong gioi th ...
Kích thước: 37.24 kb
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf Chuong1_Khai_niem.pdf
Kích thước: 3.87 mb
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf Chuong2_Window.pdf
Kích thước: 633.13 kb
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf Chuong3_Excel.pdf
Kích thước: 1.09 mb
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf Chuong3_Powerpoint.pdf
Kích thước: 2.39 mb
Lần tải: 2 lần
Download
.pdf Chuong3_Word.pdf
Kích thước: 885.76 kb
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf Chuong4_ng_C.pdf
Kích thước: 141.9 kb
Lần tải: 0 lần
Download