Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình
Từ khóa photoshop

ACTIONS PHOTOSHOP
http://www.thuvienmienphi.com/doc/VFlGfb/actions-photoshop TRONG CÁC PHIÊN BẢN CỦA PHOTOSHOP CS ĐỀU CÓ HIỆU ỨNG ACTIONS RẤT HAY . THÍ VỤ NHƢ SAU : BẠN CÓ MỘT ẢNH THẺ 3X 4 , MUỐN TẠO NHIỀU ẢNH THẺ TRÊN MỘT KHỔ

Photoshop Cs6 - Chương 6
http://www.thuvienmienphi.com/doc/7zjJfb/photoshop-cs6-chuong-6 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Photoshop CS6 - Chương 11
http://www.thuvienmienphi.com/doc/CzjJfb/photoshop-cs6-chuong-11 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Photoshop CS6 - Chương 18
http://www.thuvienmienphi.com/doc/JzjJfb/photoshop-cs6-chuong-18 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

15 bài Actions Photoshop
http://www.thuvienmienphi.com/doc/JQeGfb/15-bai-actions-photoshop 15 Bài học về Actions Photoshop

Chèn nền trong Photoshop
http://www.thuvienmienphi.com/doc/7dfGfb/chen-nen-trong-photoshop Tạo 1 hình nền ấn tượng với photoshop

Actions trong Photoshop
http://www.thuvienmienphi.com/doc/43jJfb/actions-trong-photoshop Động lực khiến mình bỏ công nghiên cứu và soạn thảo đề tài nầy vì thấy nó quá hay . Mình được cái may mắn là thừa hường một gia tài đồ sộ của các bậc

Photoshop CS6 - Chương 13
http://www.thuvienmienphi.com/doc/EzjJfb/photoshop-cs6-chuong-13 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Photoshop CS6 - Chương 15
http://www.thuvienmienphi.com/doc/GzjJfb/photoshop-cs6-chuong-15 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Photoshop CS6 - Chương 8
http://www.thuvienmienphi.com/doc/9zjJfb/photoshop-cs6-chuong-8 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Photoshop CS6 - Chương 20
http://www.thuvienmienphi.com/doc/LzjJfb/photoshop-cs6-chuong-20 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Photoshop CS6 - Chương 1
http://www.thuvienmienphi.com/doc/2zjJfb/photoshop-cs6-chuong-1 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Chữ Flashy trong Photoshop
http://www.thuvienmienphi.com/doc/xtlGfb/chu-flashy-trong-photoshop Tạo chữ flashy bằng photoshop,

Chữ beat - Photoshop
http://www.thuvienmienphi.com/doc/GtlGfb/chu-beat-photoshop Tạo chữ cực đẹp trong phtoshop

Chỉnh màu trong photoshop
http://www.thuvienmienphi.com/doc/hDlGfb/chinh-mau-trong-photoshop Điều kiện về ánh sáng Chế độ ánh sáng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của một bức ảnh, đôi khi nó còn là yếu tố quyết định để tạo nên những ...

Cơ bản photoshop
http://www.thuvienmienphi.com/doc/6ElGfb/co-ban-photoshop Ảnh kỹ thuật số Là khái niệm dùng để chỉ những bức ảnh đã dđuưoợc soôố hoá để đưa vào máy tính ( Computer) dưới dạng các file dư liệu với các định dạn

Photoshop CS6 - Chương 17
http://www.thuvienmienphi.com/doc/IzjJfb/photoshop-cs6-chuong-17 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Photoshop CS6 - Chương 10
http://www.thuvienmienphi.com/doc/BzjJfb/photoshop-cs6-chuong-10 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Cơn gió trong Photoshop
http://www.thuvienmienphi.com/doc/lsfGfb/con-gio-trong-photoshop Tạo 1 cơn gió bằng photoshop thật đơn giản

Chỉnh màu trong Photoshop
http://www.thuvienmienphi.com/doc/krfGfb/chinh-mau-trong-photoshop Chỉnh màu ảnh của cô bé bằng photoshop

Photoshop CS6 - Chương 12
http://www.thuvienmienphi.com/doc/DzjJfb/photoshop-cs6-chuong-12 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Photoshop CS6 - Chương 19
http://www.thuvienmienphi.com/doc/KzjJfb/photoshop-cs6-chuong-19 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Photoshop cs6 - Chương 7
http://www.thuvienmienphi.com/doc/8zjJfb/photoshop-cs6-chuong-7 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Adobe Photoshop CS3
http://www.thuvienmienphi.com/doc/zGlGfb/adobe-photoshop-cs3 Adobe Photoshop CS3 - các bài thực hành với phiên bảng này

Photoshop CS6 - Chương 14
http://www.thuvienmienphi.com/doc/FzjJfb/photoshop-cs6-chuong-14 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Photoshop CS6 - Chương 9
http://www.thuvienmienphi.com/doc/AzjJfb/photoshop-cs6-chuong-9 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Photoshop CS6 - Chương 16
http://www.thuvienmienphi.com/doc/HzjJfb/photoshop-cs6-chuong-16 Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây l

Giáo trình Photoshop 8.0
http://www.thuvienmienphi.com/doc/hGiJfb/giao-trinh-photoshop-8-0 Hướng dẫn thao tác cơ bản trong photoshop, các phím tắt thường xuyên sử dung, các cách xử lý cơ bản như cân bằng sáng, điều chỉnh độ nét, làm min,...

Giáo trình Photoshop 7.0
http://www.thuvienmienphi.com/doc/w3jJfb/giao-trinh-photoshop-7-0 Lời nói đầu Khi bạn làm việc với Adobe Photoshop và Adobe ImageReady, bạn sẽ thấy rằng thường thì có rất nhiều cách để hoàn thành một tác phẩm. Để tận

Giáo Trình Photoshop 7.0
http://www.thuvienmienphi.com/doc/E2kJfb/giao-trinh-photoshop-7-0 Cuốn sách này được dịch lại từ cuốn Photoshop 7.0 - Classroom in the book của tác giả Laurie Macana. Bạn có thể download phiên bản tiếng Anh cũng có t

Result page:

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí