SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Xuyến
Đề tài: Một số biện pháp phát huy hiệu quả việc tổ chức
cho trẻ 5-6 tuổi đóng kịch.
1. MỞ ĐẦU
1.1.
Lý do chọn đề tài
Với trẻ Mầm non, trò chơi là một hoạt động không thể thiếu trong cuộc
sống của trẻ. Bên cạnh rất nhiều các trò chơi như đồ chơi ô tô, xe máy, búp bê,
trò chơi dân gian, đồng dao... thì trong đó đóng kịch theo tác phẩm văn học là
một hoạt động - trò chơi đặc biệt không chỉ được trẻ em say mê, hứng thú
chơi mà còn mang lại ý nghĩa quan trọng đối sự phát triển nhân cách của trẻ.
Trong trò chơi đóng kịch theo tác phẩm văn học trẻ không chỉ biến mình
thành người
lớn, mà
còn
phải
“hoá
thân”
thành các
nhân
vật
với
nội
tâm
phong phú, phức tạp với những cá tính khác biệt, với những hành động vừa
thực tê, vừa kỳ ảo… Để đóng được vai này trẻ phải trải qua một quá trình lao
động nghệ thuật gần giống như người nghệ sĩ. Kết quả của trò chơi đóng kịch
có một ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp trẻ tích luỹ được kinh nghiệm sống.
Qua trải nghiệm các nhân vật trong tác phẩm, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự
phát triển ngôn ngữ và sự phát triển xúc cảm, tình cảm thẩm mỹ của trẻ. Qua
trò chơi đóng kịch trẻ lĩnh hội được ngôn ngữ giàu hình ảnh, học được giọng
nói diễn cảm rõ ràng và trẻ hoàn thiện mình hơn về đạo đức, trẻ sẽ học ở đó
lòng dũng cảm, tính trung thực, tình yêu quê hương đất nước, yêu những điều
thiện, bênh vực những người yếu đuối, lên án những cái xấu, cái ác…Đặc biệt
trò chơi đóng
kịch đã phát triển ở trẻ tính tích cực cá nhân, tính độc lập, sáng
tạo. ..
Thực tế hiện nay trong một số giáo viên cũng đã tổ chức cho trẻ chơi trò
chơi đóng kịch nhưng cách tổ chức trò chơi còn rất nghèo nàn, thụ động, cô
chưa có những biện pháp tạo hứng thú cho trẻ trong khi chơi nên chưa phát
huy được khả năng sáng tạo trong khi chơi, trẻ chưa thể hiện được vai chơi
đúng theo tính cách của nhân vật…
1
Là một giáo viên trong nhà trường, qua quá trình tổ chức cho trẻ chơi trò
chơi đóng kịch dựa theo tác phẩm văn học của lớp mẫu giáo 5-6 tuổi, tôi đã
tham khảo nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức cho trẻ
chơi trò chơi đóng kịch và tìm ra được một số biện pháp phát huy hiệu quả
việc tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi đóng kịch.
2. Phần nội dung.
2.1. Thực trạng.
2.1.1. Thuận lợi.
Bản thân là một giáo viên được đào tạo trình độ đại học mầm non chính
quy và được công tác trên 2 năm, được phân công trực tiếp đứng lớp 5-6 tuổi.
Bên cạnh đó tôi còn được nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên
môn cùng với các giáo viên trong nhà trường.
Hằng năm, được nhà trường đặc biệt chú ý quan tâm tạo mọi điều kiện
về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho lớp tương đối đầy đủ.
Ngoài ra, nhận thức
của các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc
chăm sóc giáo dục trẻ đã được nâng cao.
2.1.2. Khó khăn.
Kinh nghiệm chuyển thể kịch bản tác phẩm văn học còn hạn chế, chưa
có những biện pháp thích hợp để tổ chức một hoạt động dạy trẻ đóng kịch tốt.
Đồ dùng đồ chơi tuy đã được trang bị nhưng chưa đáp ứng được nhu
cầu chơi của trẻ nhất là các đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trò chơi đóng kịch
nên chưa tạo được hứng thú cho trẻ và chưa phát huy được tính tích cực độc
lập, sáng tạo của trẻ.
Trẻ đi học không đều, nhiều trẻ đến lớp còn nhút nhát, chưa mạnh dạn,
tự tin trong giao tiếp.
2.1.3. Kết quả khảo sát kỹ năng đóng kịch của trẻ lớp 5-6 tuổi.
Số trẻ
Nội dung và kết quả khảo sát
được
Trẻ hiểu nội dung tác phẩm và
Biết nhập vai chơi và thể hiện
khảo
hiểu tính cách của các nhân vật
sáng tạo trong khi chơi
sát
trong tác phẩm
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
2
31
5
10
14
2
2
5
9
15
%
16,1
32,2
45,2
6,5
6,5
16,1
29
48,4
Từ thực trạng trên và qua kết quả khảo sát kỹ năng đóng kịch của trẻ mẫu
giáo 5-6 tuổi trong lớp, để cho trẻ đạt kết quả tốt hơn trong trò chơi đóng kịch
tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “một số biện pháp phát huy hiệu quả việc tổ
chức cho trẻ 5-6 tuổi đóng kịch”.
2.2. Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động dạy trẻ 5 - 6 tuổi đóng
kịch
2.2.1 Lựa chọn tác phẩm văn học phù hợp với lứa tuổi.
Để tổ chức có hiệu quả trò chơi đóng kịch cho trẻ mẫu giáo lớn thì
công việc lựa chọn tác phẩm văn học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, hứng
thú của trẻ là rất quan trọng.
Kết quả của trò chơi đóng kịch phụ thuộc vào việc lựa chọn tác phẩm
văn học. Tác phẩm văn học lựa chọn để tổ chức trò chơi đóng kịch phải là tác
phẩm có ý nghĩa giáo dục nhân cách trẻ, có nhiều tình tiết hấp dẫn đối với trẻ
và hình thức đối thoại là chủ yếu.
Để tổ chức cho trẻ đóng kịch giáo viên nên lựa chọn những câu truyện
dân gian đặc biệt là truyện cổ tích như: Tấm Cám, Cây Khế, Ba cô gái, Tích
Chu,… Những câu truyện cổ tích này mang đầy đủ phẩm chất của kịch bản.
Trong truyện có mâu thuẩn kịch tính, có sự cọ sát tính cách,có những tình
huống gai góc và chứa đầy xúc cảm, hội thoại ngắn gọn diễn cảm,ngôn ngữ
đơn giản, giàu hình ảnh cũng như các sự kiện diễn ra nhanh chóng. Tất cả
những đặc điểm trêm của truyện cổ tích đã giúp cho trẻ dễ nhập vai chơi trong
đóng kịch.
2.2.2. Giúp trẻ cảm thụ tác phẩm
Muốn cho trẻ nhập vai tốt trong khi chơi trò chơi đóng kịch, sau khi đã
lựa chọn tác phẩm văn học phù hợp với trẻ, việc cho trẻ cảm thụ tác phẩm hết
sức quan trọng, nó giúp trẻ có hứng thú hơn với hoạt động. Ở khâu này vai trò
của người giáo viên rất quan trọng, cô chính là người truyền cảm hứng cho trẻ
tiếp cận tác phẩm.
3
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:36 PM


Tổ chức trò chơi cho trẻ là một hoạt động không thể thiếu trong trường mầm non. Mời thầy cô tham khảo "Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp phát huy hiệu quả việc tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi đóng kịch" để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, phát triển xúc cảm, tình cảm thẩm mỹ ở trẻ.


Sáng kiến kinh nghiệm mẫu giáo


Một số biện pháp phát huy hiệu quả việc tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi đóng kịch.


1. MỞ ĐẦU


1.1. Lý do chọn đề tài


Với trẻ Mầm non, trò chơi là một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống của trẻ. Bên cạnh rất nhiều các trò chơi như đồ chơi ô tô, xe máy, búp bê, trò chơi dân gian, đồng dao... thì trong đó đóng kịch theo tác phẩm văn học là một hoạt động - trò chơi đặc biệt không chỉ được trẻ em say mê, hứng thú chơi mà còn mang lại ý nghĩa quan trọng đối sự phát triển nhân cách của trẻ.


Trong trò chơi đóng kịch theo tác phẩm văn học trẻ không chỉ biến mình thành người lớn, mà còn phải “hoá thân” thành các nhân vật với nội tâm phong phú, phức tạp với những cá tính khác biệt, với những hành động vừa thực tê, vừa kỳ ảo… Để đóng được vai này trẻ phải trải qua một quá trình lao động nghệ thuật gần giống như người nghệ sĩ. Kết quả của trò chơi đóng kịch có một ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp trẻ tích luỹ được kinh nghiệm sống. Qua trải nghiệm các nhân vật trong tác phẩm, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển ngôn ngữ và sự phát triển xúc cảm, tình cảm thẩm mỹ của trẻ. Qua trò chơi đóng kịch trẻ lĩnh hội được ngôn ngữ giàu hình ảnh, học được giọng nói diễn cảm rõ ràng và trẻ hoàn thiện mình hơn về đạo đức, trẻ sẽ học ở đó lòng dũng cảm, tính trung thực, tình yêu quê hương đất nước, yêu những điều thiện, bênh vực những người yếu đuối, lên án những cái xấu, cái ác… Đặc biệt trò chơi đóng kịch đã phát triển ở trẻ tính tích cực cá nhân, tính độc lập, sáng tạo...


Thực tế hiện nay trong một số giáo viên cũng đã tổ chức cho trẻ chơi trò chơi đóng kịch nhưng cách tổ chức trò chơi còn rất nghèo nàn, thụ động, cô chưa có những biện pháp tạo hứng thú cho trẻ trong khi chơi nên chưa phát huy được khả năng sáng tạo trong khi chơi, trẻ chưa thể hiện được vai chơi đúng theo tính cách của nhân vật…


Là một giáo viên trong nhà trường, qua quá trình tổ chức cho trẻ chơi trò chơi đóng kịch dựa theo tác phẩm văn học của lớp mẫu giáo 5-6 tuổi, tôi đã tham khảo nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức cho trẻ chơi trò chơi đóng kịch và tìm ra được một số biện pháp phát huy hiệu quả việc tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi đóng kịch.


2. Phần nội dung.


2.1. Thực trạng.


2.1.1. Thuận lợi.


Bản thân là một giáo viên được đào tạo trình độ đại học mầm non chính quy và được công tác trên 2 năm, được phân công trực tiếp đứng lớp 5-6 tuổi. Bên cạnh đó tôi còn được nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cùng với các giáo viên trong nhà trường.


Hằng năm, được nhà trường đặc biệt chú ý quan tâm tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho lớp tương đối đầy đủ.


Ngoài ra, nhận thức của các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc chăm sóc giáo dục trẻ đã được nâng cao.


2.1.2. Khó khăn.


Kinh nghiệm chuyển thể kịch bản tác phẩm văn học còn hạn chế, chưa có những biện pháp thích hợp để tổ chức một hoạt động dạy trẻ đóng kịch tốt.


Đồ dùng đồ chơi tuy đã được trang bị nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu chơi của trẻ nhất là các đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trò chơi đóng kịch nên chưa tạo được hứng thú cho trẻ và chưa phát huy được tính tích cực độc lập, sáng tạo của trẻ.


Trẻ đi học không đều, nhiều trẻ đến lớp còn nhút nhát, chưa mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.


.pdf sang-kien-kinh-nghiem-mot ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf sang-kien-kinh-nghiem-mot ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc sang-kien-kinh-nghiem-mot ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download