bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 554 | Lần tải 38
  • Download images Rèn nghị lực để lập thân
  • Download images Rèn nghị lực để lập thân
  • Download images Rèn nghị lực để lập thân
  • Download images Rèn nghị lực để lập thân
  • Download images Rèn nghị lực để lập thân
Rèn Nghị Lực Để Lập Thân
Nguyễn Hiến Lê
Nguyễn
Hiến

Rèn
Nghị
Lực
Để
Lập
Thân
Tựa
Một lần, tôi được nghe lỏm câu chuyện dưới đây giữa hai em nhỏ chừng năm, sáu tuổi đương thả tàu
trên hồ nước trong một công viên. Một em có vẻ láu lỉnh khoe với bạn nó:
- Chiếc tàu đó, ba tao mới mua ở Charner, hai trăm đồng đấy. Mày về xin ba mày tiền mua một chiếc
đi, rồi mai hai đứa mình lại đây cho tàu chạy đua.
Em kia đáp:
- Lần trước, tao xin tiền mua chiếc máy bay, ba tao bảo không có tiền. - Ba mày nói dối mày đấy. Dễ
ợt mày ơi, tao đã thấy rồi. Ba tao lại nhà băng, nói với người ta là người ta đưa tiền ngay. Ba mày
không chịu lại nhà băng, chứ thiếu gì tiền.
- Ừ, để tao về bảo ba tao lại nhà băng lấy.
Thực là ngây thơ, phải không bạn? Nhưng bạn có tin được không, trong số người lớn chúng ta cũng
có nhiều người ngây thơ như vậy? Họ tin cũng chỉ cần đọc sách chứ không cần tốn công tu luyện, là
tâm hồn, tài năng sẽ thay đổi hẳn cũng như hai em nhỏ trên kia tin rằng cứ lại nhà ngân hàng hỏi là
người ta đưa tiền, mà không biết rằng phải kiếm được tiền gởi nhà ngân hàng đã. Nghĩ như thế nên
khi đọc sách xong, không thấy kết quả, những người ấy sinh ra chán nản.
Chẳng hạn, một ông bạn tôi, mới rồi nói:
- Đọc xong cuốn QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG, tôi chẳng thấy bớt lo được phần nào cả.
Tôi hỏi:
- Anh có theo đúng lời trong sách không?
- Tôi theo không được.
- Anh có thử không? Lời khuyên nào theo không được.
Ông ấy ấp úng, không đáp. Tôi chắc chắn ông ấy đã đọc như đọc tiểu thuyết chứ không chịu nhẫn nại
thực hành.
Một bạn khác thú thật với tôi, giọng lâm li:
- Tôi đã trên ba chục tuổi đầu rồi, ông ạ, mà sự nghiệp vẫn chưa có chút gì, vẫn thua kém bạn bè; tôi
tự lấy làm thẹn lắm nên hăng hái đọc loại sách tự học, nhưng hỡi ơi! Đọc xong, tôi thất vọng lắm,
không tiến được mấy tí, ông có cách nào giúp tôi không?
Rèn Nghị Lực Để Lập Thân
Nguyễn Hiến Lê
Có bạn lại nghiêm khắc, chua chát, tỏ giọng oán hờn:
- Tôi đã tốn nhiều tiền về loại sách tự học mà chẳng thấy chút kết quả nào. Tôi có cảm tưởng rằng
những sách ấy vô ích, vì những người đã thành công thì chẳng cần đọc nó, còn những người không
thành công thì đọc bao nhiêu cũng không sao thành công được.
Những bạn ấy bi quan như vậy vì nhận lầm công dụng của sách. Sách có thể là cẩm nang của Quỷ
Cốc tiên sinh hoặc Gia Cát Lượng, chứ tuyệt nhiên không thể là bửu bối của Na Tra thái tử hoặc Tề
Thiên đại thánh, mà bảo là sách có thể hoán cải đời một người được. Sách có thể vạch cho ta con
đường đi, phép tu thân, xử thế và làm việc; còn muốn thay đổi đời ta thì tự ta, ta phải làm lấy, nghĩa
là chính ta phải có nghị lực và kiên nhẫn thực hành lời trong sách, trái lại, nếu chỉ đọc suông thì sách
hoàn toàn vô ích.
Hiểu như vậy, ta không quá tin ở sách đến nỗi thất vọng vì sách, mà thấy vui vẻ, bền lòng học tập vì
ta biết rằng sách chứa những kinh nghiệm quý giá của nhân loại, rằng cổ nhân áp dụng những luật về
tâm lý, sinh lý chung cho mọi người mà soi sáng ta, dẫn dắt ta, và nếu ta quyết tâm theo thì tất phải
theo được, phải thành công. Không theo được, chỉ là tại ta thiếu nghị lực, không muốn một cách
mãnh liệt đấy thôi.
Trong nhiều cuốn trước, tôi đã để một chương hoặc một đoạn nhắc về cách rèn nghị lực, nhưng
nhiều độc giả cho rằng bấy nhiêu chưa đủ, muốn tôi soạn riêng một cuốn bàn về vấn đề quan trọng
nhất, có thể nói là căn bản, trong việc tu thân ấy.
Tôi xin lãnh ý và tra khảo để soạn cuốn này, chủ tâm là muốn chứng thực cho các bạn ấy thấy rằng ai
cũng có nghị lực, ai cũng có thể rèn cho nó thêm cứng rắn rồi dùng nó mà thay đổi một phần nào cá
tính cùng khả năng của mình và tự tạo ra những hoàn cảnh thuận tiện để thành công.
Một tác giả Trung Hoa viết một cuốn nhan đề là: Ai ai cũng là Nghiêu, Thuấn, nghĩa là ai cũng có
thể thành bực thánh hiền. Tôi cho quan niệm đó hơi quá lạc quan, mặc dầu vẫn có thể là hữu lý,
nhưng tôi tin rằng bất kỳ người nào, không bệnh tật và thông minh trung bình cũng có thể thành
công, vì những bậc thánh hiền thì khắp thế giới, mỗi thế kỷ may mắn có vài vị, còn hạng người thành
công trong đời thì ngay chung quanh chúng ta, có thiếu gì đâu?
Theo bảng thống kê của các trường hàm thụ Âu-Mỹ, cứ 100 học sinh tự học có được 20 người học
đến nơi đến chốn. Vậy cứ năm người được một người thành công. Tự học, tự tu thân bằng cách đọc
sách, không được người chỉ dẫn từng bước, nhắc nhở mỗi ngày như trong các lớp hàm thụ, kết quả
có phần kém, nhưng tôi tưởng mười người hoặc hai mươi người học phải có một người đạt mục đích.
Đâu cần phải bực siêu nhân mới hơn được chín người hoặc mười chín người khác. Chỉ cần gắng sức
thôi.
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy.
Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn
Rèn Nghị Lực Để Lập Thân
Nguyễn Hiến Lê
cách muốn.
Sài Gòn, ngày 15 tháng 4 năm 1955
N.H.L
Nguyễn Hiến Lê
Rèn Nghị Lực Để Lập Thân.
P1 - Chương 1
SỰ THÀNH CÔNG VÀ NGHỊ LỰC
Không có sự may nào trung thành và chắc chắn hơn một nghị lực bất biến
JULIETTE BOUTONIER
Những cây mạnh nhất, cao nhất mọc trên những núi đá, tức những đất cằn cỗi nhất
J. G. HOLLAND
1. Thế nào là thành công?
2. Có may rủi không?
Thuyết của Freud.
Đôi khi cũng có may rủi
Nhưng không thể trông ở sự may rủi
3. Nghịch cảnh giúp ta thành công
PHẦN THỨ NHẤT - SỰ THÀNH CÔNG VÀ NGHỊ LỰC
Không có sự may nào trung thành và chắc chắn hơn một nghị lực bất biến
JULIETTE BOUTONIER
Những cây mạnh nhất, cao nhất mọc trên những núi đá, tức những đất cằn cỗi nhất
J. G. HOLLAND
1. Thế nào là thành công?
2. Có may rủi không?
Thuyết của Freud.
Đôi khi cũng có may rủi
Nhưng không thể trông ở sự may rủi
3. Nghịch cảnh giúp ta thành công
1. Thế nào là thành công?
Mấy năm trước, tôi được đọc một tiểu thuyết Pháp mà tôi đã quên tên tác giả, chỉ còn nhớ nhan đề là
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Một lần, tôi được nghe lốm câu chuyện dưới đây giữa hai em nhỏ chừng năm, sáu tuổi đương thà tàu trên hồ nước trong một công viên. Một em có vẻ láu lỉnh khoe với bạn nó.

-Chiếc tàu đó, ba tao mới mua ớ Charner, hai trăm đồng đấy. Mày về xin ba mày tiền mua một chiếc đi, rồi mai hai đứa mình lại đây cho tàu chạy đua.

Em kia đáp: -Lần trước, tao xin tiền mua chiếc máy bay, ba tao bảo không có tiền.

-Ba mày nói dối mày đấy. Dễ ợt mày ơi, tao đã thấy rồi. Ba tao lại nhà băng, nói với người ta là người ta đưa tiền ngay. Ba mày không chịu lại nhà băng, chứ thiếu gì tiền.

_ Ừ, đế tao về bảo ba tao lại nhà băng lấy.

Thực là ngây thơ, phải không bạn??

Nhưng bạn có tin được không, 'trong số người lớn chúng ta cũng có nhiều người ngây thơ như vậy ? Họ tin rằng cần đọc sách chứ không cần tốn công tu luyện, là tâm hồn, tài năng sẽ thay đổi hẳn cũng như hai em nhỏ trên kia tin rằng cứ lại ngân hàng hỏi là người ta đưa tiền, mà không biết rằng kiếm được tiền gởi cho nhà ngân hàng đã. Nghĩ như thế nên khi đọc sách xong, không thấy kết quả, những người ấy sinh ra chán nản. Chẳng hạn, một ông bạn tôi, mới rồi nói: Đọc xong cuốn QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỒNg, tôi chằng thấy bớt lo đưọc phần nào cả.
.pdf 775335.pdf
Kích thước: 391.24 kb
Lần tải: 0 lần
Download