bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 305 | Lần tải 5
  • Download images Rào cản thường gặp trong giao tiếp (Phần 6a )
  • Download images Rào cản thường gặp trong giao tiếp (Phần 6a )
  • Download images Rào cản thường gặp trong giao tiếp (Phần 6a )
  • Download images Rào cản thường gặp trong giao tiếp (Phần 6a )
  • Download images Rào cản thường gặp trong giao tiếp (Phần 6a )
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

Rào cản giao tiếp là điều không thể tránh khỏi tại nơi làm việc. Những rào cản này làm thay đổi luồng thông tin bình thường. Những yếu tố làm méo mó quá trình giao tiếp rõ ràng được gọi là “Nhiễu”. Nhiễu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ giai đoạn nào trong quá trình giao tiếp. Người quản lý nên nhận thức được tầm quan trọng của việc hiểu rõ quá trình giao tiếp tại nơi làm việc, tập trung vào :
579373.pdf
Kích thước: 214.06 kb
Lần tải: 0 lần
Download