bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 194 | Lần tải 1
  • Download images Quy luật quảng cáo trên Internet
  • Download images Quy luật quảng cáo trên Internet
  • Download images Quy luật quảng cáo trên Internet
  • Download images Quy luật quảng cáo trên Internet
  • Download images Quy luật quảng cáo trên Internet
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Quảng cáo ngoài mạng (ngoại tuyến) sẽ lớn hơn nhiều so với quảng cáo trên mạng (trực tuyến) Ngày nay, đi đâu người ta cũng thấy quảng cáo, các thông điệp quảng cáo có mặt khắp mọi nơi.
376302.pdf
Kích thước: 38.86 kb
Lần tải: 0 lần
Download