bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 262 | Lần tải 5
  • Download images Quảng cáo qua mạng
  • Download images Quảng cáo qua mạng
  • Download images Quảng cáo qua mạng
  • Download images Quảng cáo qua mạng
  • Download images Quảng cáo qua mạng
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Từ những năm 86 khi nước ta chuyển đổi cơ chế thị trường từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường mở cửa tự do cạnh tranh thì đã có nhiều thành tựu lớn trong kinh tế. Một số ngành nghề trước đây không hề được chú trọng phát triển, thậm chí hoàn toàn không hề có thì nay dần trở thành lĩnh vực được nhiều người quan tâm và phát triển nhanh chóng. Quảng cáo là một trong những ngành như vậy.
.pdf 360004.pdf
Kích thước: 884.76 kb
Lần tải: 0 lần
Download