bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 223 | Lần tải 0
  • Download images Quảng cáo hay quảng bá
  • Download images Quảng cáo hay quảng bá
  • Download images Quảng cáo hay quảng bá
  • Download images Quảng cáo hay quảng bá
  • Download images Quảng cáo hay quảng bá
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Quảng bá là 1 công cụ mạnh, nhưng sớm muộn gì 1 nhãn hiệu sẽ sử dụng hết tiềm năng quảng bá của nó. Theo quyển “22 quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu” của Al Ries và Jack Trout, quá trình này thông thường chia thành 2 giai đoạn rõ rệt.
.pdf 376309.pdf
Kích thước: 65.75 kb
Lần tải: 0 lần
Download