bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:11 PM | Lần xem 1821 | Lần tải 629
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:11 PM

Để tiến hành, nhà kinh doanh cần thực hiện các công việc sau:1. Nghiên cứu thị trường và thương nhân.2. Đánh giá hiệu quả thương vụ thông quan xác định tỷ giá xuất khẩu và tỷ giá nhập khẩu. Chỉ thực hiện kinh doanh khi: Tỷ giá xuất khẩu nhỏ hơn tỷ giá hối đoái và tỷ giá nhập khẩu phải lớn hơn tỷ giá hối đoái.3. Tổ chức giao dịch đàm phán hoặc thông qua gửi các thư giao dịch thương mại, hỏi hàng, báo giá, hoàn giá, đặt hàng… hoặc 2 bên mua bán trực tiếp gặp nhau, đàm phán thương mại.4. Ký kết hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu.5. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất hoặc nhập khẩu đã ký kết.Phần dưới đây đi sâu vào lý thuyết của bước giao dịch đàm phán. Các cách thức viết thư thương mại trong đàm phán, xin tham khảo thêm trong sách mục Đàm phán bằng thư, trang 260, sách quản trị xuất nhập khẩu, Đoàn Thị Hồng Vân.2.1 Hỏi hàng ( Inquiry/ Enquiry) : Về mặt pháp lý: pháp luật không ràng buộc nghĩa vụ người hỏi hàng, có nghĩa là người hỏi hàng không có nghĩa vụ phải mua hàng. Không mua hàng người hỏi mua không thể bị kiện hoặc bị khiếu nại. Về thương mại : thì đây là việc người mua đề nghị người bán báo cho mình biết giá cả và các điều kiện để mua hàng. Trường hợp áp dụng:• Khi thâm nhập thị trường mới, cần thu thập thong tin.• Người mua không muốn bị ràng buộc.
.pdf 792879.pdf
Kích thước: 8.72 mb
Lần tải: 36 lần
Download