bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 1659 | Lần tải 185
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

MS Project cung cấp một số cách thể hiện như sau:

- Các khung nhìn (View): thể hiện một tập con các thông tin đã được định dạng.

- Các bảng (Task): gồm các thông tin được thiết lập ngay từ ban đầu

- Các thông tin chọn lọc (Resource): cho phép chọn lọc các thông tin về công việc hay tài nguyên.

- Lịch làm việc (Project): MS project cung cấp các thiết lập về các ngày làm việc trong tuần và ngày nghỉ, ngày lễ, hệ thống sẽ tính toán dựa trên các ngày và tự động trừ các khoảng thời gian thuộc ngày nghỉ và ngày lễ.

 
.ppt 771424.ppt
Kích thước: 496.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download