bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:31 PM | Lần xem 583 | Lần tải 254

LANGUAGE
R
PROGRAMS
PIMSLEURR
LANGUAGE PROGRAMS
TIẾNG
ANH
Sách Tập Đọc
PIMSLEURR LANGUAGE
PROGRAMS
3
PIMSLEURR
LANGUAGE PROGRAMS
TIEÁNG ANH
Phaàn giôùi thieäu
Phaàn
Giôùi
Thieäu
Sách Tập Đọc
4
5
TIEÁNG ANH
TIEÁNG ANH
Phaàn giôùi thieäu (tieáp)
Phaàn giôùi thieäu (tieáp)
6
7
TIEÁNG ANH
TIEÁNG ANH
BAÛNG CHÖÕ CAÙI TIEÁNG ANH
Baøi Moät
1.
it
2.
kit
3.
sit
4.
six
5.
fix
6.
fin
7.
I
8.
fine
9.
fin / fine
10.
nine
11.
site
12.
my
13.
y
14.
kite
15.
miss
16.
did
17.
it
18.
ite
19.
ig bite
20.
I like Ike.
8
9
TIEÁNG ANH
TIEÁNG ANH
Baøi Hai
Baøi Ba
1.
In
1.
let
2.
win
2.
lit
3.
wine
3.
lite
4.
sine
4.
ten men
5.
Is
5.
teen
6.
It is his
6.
week
7.
nine times
7.
See me
8.
my wife
8.
we need
9.
Try it
9.
eat
10.
tin
10.
east
11.
ten
11.
sixty
12.
set
12.
fifty
13.
net
13.
he is
14.
lift
14.
he’s
15.
left
15.
He’s fifteen
16.
five miles
16.
he’d
17.
miste
17.
He’d like wine
18.
M
18.
please
19.
Mrs
19.
We’d like tea please
20.
Mrs Mike is fine
20.
Hi miss!
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:31 PM


Pimsleur English for Vietnamese speakers hay còn gọi là Học tiếng Anh theo phương pháp của tiến sĩ Pimsleur đầy đủ gồm sách và các file nghe mp3 đi kèm, bộ tài liệu hướng dẫn phát âm Tiếng Anh Mỹ và có nhiều đoạn hội thoại giúp các bạn bắt đầu học Tiếng Anh có thể làm quen và sử dụng ngôn ngữ này một cách bài bản, có hiệu quả.


>>> Tải ứng dụng Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu về điện thoại


Pimsleur English for Vietnamese speakers


Trọn bộ tài liệu Học Tiếng Anh theo phương pháp của tiến sĩ Pimsleur gồm:  • 1 sách

  • 30 file mp3 hội thoại Tiếng Anh (bài nghe)

  • 21 file mp3 luyện nói theo sách (bài tập đọc)


Phần giới thiệu


Sau đây là phần miêu tả những gì có thể gọi là "đọc liên hợp". Phần miêu tả này nêu ra một só gợi ý rất quan trọng về những vấn đề có liên quan đến quá trình đọc ngôn ngữ viết.


Ông Smith tự học "đọc" các chữ cái tiếng Nga trong bảng chữ cái, nhưng ông không có thời gian học nói tiếng Nga. Ông Smirnoff nói tiếng Nga khi ông còn nhỏ nhưng chưa bao giờ học đọc tiếng Nga. Một hôm, ôm Smirnoff nhận được một bức thư của người bà con ở Nga viết bằng chữ Nga. Ông không đọc được bức thư này. Ông đưa cho ông Smith xem bức thư. Ông Smith không thể hiểu được nội dung bức thư. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả, ông Smith đọc to các từ trong bức thư, ông Smirnoff nhận ra các từ này và hiểu chúng. Cả hai đều cảm thấy mãn nguyện.


Câu hỏi được đặt ra là: ai "đọc" ông Smith hay ông Smirnoff? Rõ ràng muốn biết thông thạo một thứ ngoại ngữ, người học phải rèn luyện cả hai kỹ năng ngôn ngữ ấy. Đây chính là lý do vì sao phương pháp Pimsluer dạy học bằng cách này.


Pimsleur English for Vietnamese speakers


.pdf Pimsleur-English-for-Viet ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf Pimsleur-English-for-Viet ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar Bai-nghe-Pimsleur-English ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar Bai-tap-doc-Pimsleur-Engl ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download