bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 585 | Lần tải 42
  • Download images Phân tích và đầu tư chứng khoán
  • Download images Phân tích và đầu tư chứng khoán
  • Download images Phân tích và đầu tư chứng khoán
  • Download images Phân tích và đầu tư chứng khoán
  • Download images Phân tích và đầu tư chứng khoán
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Giáo trình gồm các mục cơ bản sau: 1.Giá trị của đồng tiền theo thời gian. 2.Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán 3.Phân tích chứng khoán 4.Phân tích lựa chọn trái phiếu 5.Lựa chọn cổ phiếu 6.Phân tích kỹ thuật 7.Quản lý danh mục đầu tư
.pdf 773212.pdf
Kích thước: 14.34 mb
Lần tải: 0 lần
Download