bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 327 | Lần tải 14
  • Download images Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02
  • Download images Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02
  • Download images Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02
  • Download images Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02
  • Download images Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02

Phân tích và thiết kế phần mềm
Lớp TH2010/03
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM
BÀI TẬP 02 – SƠ ĐỒ USE – CASE
Bài tập cá nhân
Bài tập nhóm (nhóm tối đa …... sinh viên)
Bài tập tự luyện tập
Bài tập cần nộp
Quy định về việc nộp bài:
Thời hạn nộp bài:
theo quy định trên website môn học.
Cách nộp:
nộp bài trên website môn học vào mục Bài tập 02
Bài làm được nén thành 1 tập tin, đặt tên là MSSV.zip (hoặc MSSV.rar)
Yêu cầu:
Anh/Chị hãy xây dựng sơ đồ Use-case cho 1 đề tài (phần mềm quản lý)
Chữ số cuối cùng của MSSV mod 2 = 0:
đề tài #01
Chữ số cuối cùng của MSSV mod 2 = 1:
đề tài #02
Bài làm gồm 2 file như sau:
1 file mô hình (*.MDL nếu sử dụng Rational Rose, hoặc *.VSD nếu sử dụng Microsoft Visio,
hoặc *.UML nếu sử dụng StarUML)
1 file *.DOC hoặc *.DOCX (copy sơ đồ use-case vào file word)
Toàn bộ bài làm của mỗi sinh viên được nén thành 1 file duy nhất (đặt tên theo quy định)
1
Phân tích và thiết kế phần mềm
Lớp TH2010/03
Đề tài 01: Hệ thống phần mềm quản lý Tour du lịch
Công ty du lịch XYZ yêu cầu Anh/Chị xây dựng một Hệ thống phần mềm (trên web) hỗ trợ công ty
trong việc quản lý tour du lịch (trong nước và quốc tế)
-
Quản lý Tuyến du lịch:
o
Mỗi tuyến du lịch xuất phát tại một địa điểm, đưa du khách đi tham quan (có thể nghỉ lại
qua đêm) tại các địa điểm, cuối cùng trở về địa điểm xuất phát. Mỗi tuyến có thời gian tổ
chức (ví dụ: 5 ngày 4 đêm).
o
Nhân viên công ty có thể thêm mới, tra cứu, xóa hay cập nhật thông tin của tuyến du lịch.
o
Khi xóa hay cập nhật thông tin tuyến du lịch, nhân viên có thể sử dụng chức năng tra cứu
tuyến du lịch
o
Có 2 loại tuyến du lịch:

Tuyến đi trong nước: du khách phải mua vé 24 giờ trước khi khởi hành. Nếu trả vé 4
giờ trước khi khởi hành, du
khách không phải chịu khoảng lệ phí hoàn vé trễ, ngược
lại, du khách phải đóng thêm khoảng lệ phí hoàn vé trễ là 100 000 đồng.

Tuyến quốc tế: du khách phải mua vé 7 ngày trước khi khởi hành. Nếu trả vé 3 ngày
trước khi khởi hành, du khách sẽ không phải chịu thêm khoảng lệ phí hoàn vé trễ,
ngược lại, du khách sẽ phải chịu thêm khoảng lệ phí tương đương 50USD.
-
Quản lý Chuyến du lịch:
o
Với mỗi tuyến du lịch, công ty sẽ tổ chức các chuyến du lịch. Mỗi chuyến du lịch thuộc duy
nhất một tuyến du lịch, có thời điểm (ngày giờ) khởi hành, giá vé chung cho du khách
(không phân biệt du khách trong hay ngoài nước).
o
Lưu ý là giá vé có thể của chuyến du lịch có thể thay đổi. Thông thường, nếu du khách mua
vé sớm thì giá vé sẽ rẻ hơn.
o
Hệ thống cho phép nhân viên công ty thêm mới, tra cứu, xóa hay cập nhật thông tin của
chuyến du lịch.
o
Khi xóa hay cập nhật thông tin chuyến du lịch, nhân viên có thể sử dụng chức năng tra cứu
chuyến du lịch
o
Khi tạo chuyến du lịch, nhân viên có thể sử dụng chức năng tra cứu tuyến.
2
Phân tích và thiết kế phần mềm
Lớp TH2010/03
o
Có 2 loại chuyến du lịch:

Chuyến du lịch thông thường : Với giá vé thông thường (chung cho du khách trong
hay ngoài nước). Khi trả vé, ngoài khoản lệ phí hoàn vé trễ (nếu có), du khách được
hoàn trả 100% giá vé đã mua.

Chuyến du lịch có khuyến mãi : Với giá vé khuyến mãi thấp hơn mức giá thông
thường (chung cho du khách trong hay ngoài nước). Khi trả vé, ngoài khoản lệ phí
hoàn vé trễ (nếu có), du khách được hoàn trả 80% giá vé khuyến mãi đã mua.
-
Quản lý việc đặt chỗ và mua vé :
o
Hệ thống cho phép nhân viên công ty thực hiện các chức năng sau:

Ghi nhận, tra cứu, cập nhật hay xóa phiếu đặt chỗ của hành khách.

Ghi nhận và tra cứu vé của hành khách. Không được phép xóa vé của hành khách.

Khi du khách cần trả vé, nhân viên công ty tra cứu theo số hiệu vé và cập nhật lại tình
trạng vé.
o
Mỗi phiếu đặt chỗ có mã phiếu riêng, cho phép nhiều du khách cùng đăng ký chỗ trong 1
chuyến du lịch. Khi bán vé, nhân viên có thể dùng chức năng tra cứu phiếu đặt chỗ để lấy
danh sách các du khách đã đặt chỗ.
o
Mỗi du khách có một vé riêng trong một chuyến du lịch. Trong vé có mã vé và giá vé (tại
thời điểm mua).
o
Có 2 loại du khách : khách trong nước và khách nước ngoài

Các thông tin của du khách gồm : họ tên, số CMND (nếu là khách trong nước) hoặc số
passport (nếu là khách nước ngoài), địa chỉ, điện thoại.

Nếu khách là người nước ngoài thì cần ghi nhận lại ngày hết hạn của passport và ngày
hết hạn visa. (hệ thống
kiểm tra ngày hết hạn của passport và visa của khách nước
ngoài có hợp lệ so với ngày tổ chức chuyến du lịch hay không).
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

.pdf 770709.pdf
Kích thước: 392.43 kb
Lần tải: 0 lần
Download