bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 573 | Lần tải 58
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Là phương pháp phân tích dựa vào đồ thị biến động giá và khối lượng giao dịch để từ đó xác định xu hướng giá cả trong tương lai của chứng khoán đó


Niềm tin của các nhà PTKT là “giá cả phản ánh tất cả mọi thông tin và hành động trên thị trường”

.ppt 769417.ppt
Kích thước: 1.49 mb
Lần tải: 0 lần
Download