bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 412 | Lần tải 18
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Trên thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, phần lớn các nhà đầu tư có kiến thức đều trang bị cho mình một hoặc nhiều cách thức để phân tích biến động thị trường nhằm phục vụ cho các hoạt động mua bán của mình

.ppt 769418.ppt
Kích thước: 267.95 kb
Lần tải: 0 lần
Download