bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 224 | Lần tải 0
  • Download images Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7
  • Download images Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7
  • Download images Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7
  • Download images Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Nếu cài Windows 7 trên Mac thông qua Boot Camp, bạn sẽ có thể trải nghiệm tối đa những tính năng mới nhất của hệ điều hành Windows. Ngoài ra, bạn cũng có thể trải nghiệm với Windows 7 thông qua ứng dụng ảo hoá Parallel Desktop 4.0. Mặc dù tốc độ và khả năng xử lí có thể chậm, nhưng bằng cách này, bạn sẽ có thể chạy song song cùng lúc trên một thiết bị cả hai OS.
.pdf 48705.pdf
Kích thước: 525.92 kb
Lần tải: 0 lần
Download