bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 234 | Lần tải 0
  • Download images Những vấn đề về hosting
  • Download images Những vấn đề về hosting
  • Download images Những vấn đề về hosting
  • Download images Những vấn đề về hosting
  • Download images Những vấn đề về hosting

Những
vấn
đề
về
hosting
Những vẫn đề về hosting
Thế nào là một nhà cung cấp dịch vụ web hosting tốt và ngược lại? Công
việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu chọn phải một nhà cung
cấp dịch vụ hosing không phù hợp hay kém chất lượng? Có những loại hình
dịch vụ hosting nào? Mỗi công việc kinh doanh, mỗi ngành công nghiệp thì
phù hợp với loại hình dịch vụ hosting nào?
Lựa chọn được một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Internet/web (cho thuê máy
chủ) phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp là một công việc tưởng như đơn
giản mà lại không đơn giản. Bài viết này xin điểm qua một số điều cần thiết
trong việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ hosting phù hợp với công việc
kinh doanh của bạn.
Thế nào là một nhà cung cấp dịch vụ web hosting tốt và ngược lại? Công
việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu chọn phải một nhà cung
cấp dịch vụ hosing không phù hợp hay kém chất lượng? Có những loại hình
dịch vụ hosting nào? Mỗi công việc kinh doanh, mỗi ngành công nghiệp thì
phù hợp với loại hình dịch vụ hosting nào?
1. Để chọn lựa được nhà cung cấp web hosting phù hợp, cần có hiểu biết
về các loại hình dịch vụ hosting hiện có
Cùng với sự phát triển lớn mạnh của ngành cung cấp dịch vụ hosting, khách
hàng ngày càng có nhiều lựa chọn đa dạng phong phú hơn các gói dịch vụ
hosting, mỗi gói dịch vụ đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Do vậy,
những hiểu biết về các gói dịch vụ hosting hiện hành là điều vô cùng cần
thiết.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Thế nào là một nhà cung cấp dịch vụ web hosting tốt và ngược lại? Công việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu chọn phải một nhà cung cấp dịch vụ hosing không phù hợp hay kém chất lượng? Có những loại hình dịch vụ hosting nào? Mỗi công việc kinh doanh, mỗi ngành công nghiệp thì phù hợp với loại hình dịch vụ hosting nào?
774142.pdf
Kích thước: 314.4 kb
Lần tải: 0 lần
Download