bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 2700 | Lần tải 662
  • Download images Nhà lãnh đạo 360 độ
  • Download images Nhà lãnh đạo 360 độ
  • Download images Nhà lãnh đạo 360 độ
  • Download images Nhà lãnh đạo 360 độ
  • Download images Nhà lãnh đạo 360 độ
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

Một nhà lãnh đạo 360o là người có thể lãnh đạo dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ vị trí nào trong công ty. Và chỉ có nhà lãnh đạo 360o mới có thể ảnh hưởng, chi phối được những người ở cấp dưới, đồng cấp và cả cấp trên của mình. Với cuốn sách Nhà lãnh đạo 360o, John C. Maxwell đã dẹp tan những ngộ nhận về tầm ảnh hưởng, về tiềm năng… và giúp chúng ta khám phá những thách thức để vượt qua những trở ngại trên con đường trở thành một nhà lãnh đạo…
.pdf 545100.pdf
Kích thước: 138.71 kb
Lần tải: 3 lần
Download