1
CHÍNH PHỦ
________
Số: 109/2009/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2009


NGHỊ ĐỊNH
Quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
_________

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về tín hiệu; yêu cầu kỹ thuật; lắp đặt, quản lý và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
2. Thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên gồm:
a) Còi phát tín hiệu ưu tiên;
b) Cờ hiệu ưu tiên;
c) Đèn phát tín hiệu ưu tiên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các xe được quyền ưu tiên, gồm: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; các cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thiết bị phát tín hiệu ưu tiên; phương tiện và người tham gia giao thông.
Điều 3. Quy định về xe khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp
1. Xe quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, gồm: các xe quân sự đi thực hiện nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy, chỉ huy cứu hộ, cứu nạn, chỉ huy tác chiến, thông tin làm nhiệm vụ hoả tốc, chỉ huy đoàn hành quân, xe làm nhiệm vụ kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự, bảo vệ đoàn; xe thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc thực hiện các hoạt động điều tra, dẫn giải tội phạm, tham gia phòng, chống khủng bố.
2. Xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, gồm: các xe đi thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc tiến hành các hoạt động điều tra, dẫn giải người phạm tội, chống biểu tình, bạo loạn, giải tán đám đông gây rối trật tự công cộng, xe làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, chỉ huy tác chiến chống khủng bố, thông tin làm nhiệm vụ hoả tốc, chỉ huy đoàn hành quân.
3. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu là xe đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu.
4. Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp là xe đi thi hành các biện pháp đặc biệt khi có tình trạng đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội hoặc khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Tín hiệu của xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ
Xe chữa cháy có đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ hoặc xanh gắn trên nóc xe; có còi phát tín hiệu ưu tiên.
Điều 5. Tín hiệu của xe quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp
1. Xe ô tô có đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ gắn trên nóc xe, cờ hiệu quân sự cắm ở đầu xe phía bên trái người lái; có còi phát tín hiệu ưu tiên.
2. Xe mô tô có đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ gắn ở càng xe phía trước hoặc phía sau; cờ hiệu quân sự cắm ở đầu xe; có còi phát tín hiệu ưu tiên.
Điều 6. Tín hiệu của xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp
1. Xe ô tô có đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu xanh hoặc đỏ gắn trên nóc xe, cờ hiệu Công an cắm ở đầu xe phía bên trái người lái; có còi phát tín hiệu ưu tiên.
2. Xe mô tô có đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu xanh hoặc đỏ gắn ở càng xe phía trước hoặc phía sau, cờ hiệu Công an cắm ở đầu xe; có còi phát tín hiệu ưu tiên.
Điều 7. Tín hiệu của xe Cảnh sát giao thông dẫn đường
1. Xe ô tô có đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu xanh - đỏ gắn trên nóc xe, cờ hiệu Công an cắm ở đầu xe phía bên trái người lái; có còi phát tín hiệu ưu tiên.
2. Xe mô tô có đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu xanh hoặc đỏ gắn ở càng xe phía trước hoặc phía sau; cờ hiệu Công an cắm ở đầu xe; có còi phát tín hiệu ưu tiên.
Điều 8. Tín hiệu của xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu
Xe cứu thương có đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ gắn trên nóc xe; có còi phát tín hiệu ưu tiên.
Điều 9. Tín hiệu của xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật
1. Xe làm nhiệm vụ cứu hộ đê có cờ hiệu “HỘ ĐÊ” cắm ở đầu xe phía bên trái người lái.
2. Xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật thực hiện như sau:
a) Xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh có biển hiệu riêng.
b) Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật có cờ hiệu “TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP” cắm ở đầu xe phía bên trái người lái.
Điều 10. Yêu cầu kỹ thuật còi phát tín hiệu ưu tiên
1. Yêu cầu kỹ thuật còi phát tín hiệu ưu tiên của xe ô tô

TT
Loại xe ưu tiên
Chu kỳ tín hiệu (ms)
Tần số điều chế (Hz)
Công suất ra
(W)
Cường độ âm thanh (dB)
Chu kỳ còi phát ra (lần/phút)
Chế độ còi ưu tiên
1
Xe chữa cháy
10
± 10%
5801400
70
± 10%
125135
120
± 10%
Báo động (WALL)
2
Xe quân sự, xe Công an làm nhiệm vụ khẩn cấp
30
± 10%
500850
50
± 10%
120125
180
± 10%
Khẩn cấp
(YELP)
3
Xe Cảnh sát dẫn đường
50
± 10%
5801400
70
± 10%
120125
120
± 10%
Hú dài
(SIREN)
4
Xe cứu thương
20
± 10%
600800
50
± 10%
125130
60
± 10%
Còi Y tế (HI-LO)
2. Yêu cầu kỹ thuật còi phát tín hiệu ưu tiên của xe mô tô (2 hoặc 3 bánh)
TT
Loại xe
ưu tiên
Chu kỳ tín hiệu (ms)
Tần số điều chế (Hz)
Công suất ra
(W)
Cường độ âm thanh (dB)
Chu kỳ còi phát ra
(lần/phút)
Chế độ còi ưu tiên
1
Xe quân sự, xe Công an làm nhiệm vụ khẩn cấp
30
± 10%
500850
30
± 10%
120125
180
± 10%
Khẩn cấp (YELP)
2
Xe Cảnh sát dẫn đường
50
± 10%
5801400
30
± 10%
120125
120
± 10%
Hú dài (SIREN)
Điều 11. Yêu cầu kỹ thuật đèn phát tín hiệu ưu tiên
1. Yêu cầu kỹ thuật đèn phát tín hiệu ưu tiên của xe ô tô
TT
Loại xe
ưu tiên
Mầu sắc
Đèn đơn
Đèn kép
Tốc độ quay của chao đèn hoặc tần số chớp (vòng hoặc lần/phút)
Công suất (W)
Cường
độ sáng
(cd)
Công suất
(W)
Cường độ sáng (cd)
1
Xe chữa cháy
Đỏ
55
± 10%
48
± 10%
110
± 10%
96
± 10%
60120
Xanh
21
± 10%
12
± 10%
42
± 10%
24
± 10%
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:51 AM

.doc 784175.doc
Kích thước: 156 kb
Lần tải: 0 lần
Download